Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dodana: 9 sierpień 2016 13:40

naglowek

W dniu 20 lipca 2016r. została zawarta Umowa Nr 00071-65151-UM1000044/16 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Białostockim na realizację operacji: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki”. Określa ona prawa i obowiązki związane z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach „Wsparcia inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: usprawnienie komunikacji w celu umożliwienia dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin-Rzędziany na odcinku Rzędziany-Saniki poprzez wskaźniki jego realizacji - przebudowę drogi na łącznym odcinku 2,931 km.

Pomoc na realizację zadania została otrzymana z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).