Skład komisji stałych działających w Radzie Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 22 lipiec 2016 12:04

Komisja Rewizyjna:

 1. Pan Bogdan Zdanowicz – Przewodniczący
 2. Pan Adam Backiel
 3. Pani Bożena Bieryło
 4. Pani Jolanta Den - Wiceprzewodnicząca
 5. Pan Andrzej Gąsowski
 6. Pani Barbara Grabowska - Wiceprzewodnicząca
 7. Pani Anna Grycuk
 8. Pani Elżbieta Jaroszuk
 9. Pan Michał Kozłowski
 10. Pan Rafał Łada
 11. Pan Henryk Suchocki
 12. Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca
 2. Pan Andrzej Babul
 3. Pan Roman Czepe
 4. Pani Jolanta Den
 5. Pan Jan Gradkowski
 6. Pani Elżbieta Jaroszuk
 7. Pan Michał Kozłowski
 8. Pan Rafał Łada - Wiceprzewodniczący
 9. Pan Zdzisław Łukaszewicz
 10. Pan Jan Bolesław Perkowski
 11. Pan Sebastian Ptaszyński
 12. Pan Eugeniusz Siemieniuk
 13. Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka

Komisja Infrastruktury Technicznej:

 1. Pan Andrzej Babul – Przewodniczący
 2. Pan Adam Backiel
 3. Pan Mariusz Gołaszewski
 4. Pan Jan Gradkowski
 5. Pani Anna Grycuk
 6. Pan Jan Kaczan
 7. Pan Paweł Kondracki
 8. Pan Michał Kozłowski - Wiceprzewodniczący
 9. Pan Rafał Łada
 10. Pan Zdzisław Łukaszewicz
 11. Pan Jan Bolesław Perkowski
 12. Pan Eugeniusz Siemieniuk
 13. Pan Henryk Suchocki
 14. Pan Zenon Żukowski
 15. Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 1. Pan Adam Backiel - Przewodniczący
 2. Pan Jan Gradkowski
 3. Pani Anna Grycuk - Wiceprzewodnicząca
 4. Pan Paweł Kondracki
 5. Pan Jan Bolesław Perkowski
 6. Pan Sebastian Ptaszyński
 7. Pan Zenon Żukowski

Komisja Rolnictwa i Środowiska:

 1. Pan Jan Kaczan – Przewodniczący
 2. Pan Andrzej Babul
 3. Pan Eugeniusz Siemieniuk - Wiceprzewodniczący

Komisja Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu:

 1. Pani Bożena Bieryło - Przewodnicząca
 2. Pani Maria Busłowska- Wiceprzewodnicząca
 3. Pani Barbara Grabowska
 4. Pan Michał Kozłowski
 5. Pani Sylwia Rząca
 6. Pani Jadwiga Piotrowska
 7. Pan Sebastian Ptaszyński
 8. Pan Henryk Suchocki

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

 1. Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący
 2. Pan Mariusz Gołaszewski
 3. Pani Anna Grycuk
 4. Pani Elżbieta Jaroszuk
 5. Pani Jadwiga Piotrowska - Wiceprzewodnicząca
 6. Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka
 7. Zenon Żukowski

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny:

 1. Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca
 2. Pani Maria Busłowska
 3. Pan Roman Czepe
 4. Pan Andrzej Gąsowski
 5. Pan Mariusz Gołaszewski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Pan Andrzej Gąsowski – Przewodniczący
 2. Pani Elżbieta Jaroszuk
 3. Pan Michał Kozłowski
 4. Pani Bożena Nienałtowska
 5. Pan Eugeniusz Siemieniuk
 6. Pan Bogdan Zdanowicz
 7. Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka - Wiceprzewodnicząca