Kontakt

Dodana: 7 lipiec 2016 13:40

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną Starosta Powiatu Białostockiego prosi interesantów, by ograniczyć wizyty tylko do spraw PILNYCH.

Liczba pracowników urzędu jest ograniczona, urzędnicy na przemian pracują zdalnie lub stacjonarnie w godz. 7.30 – 15.30.

Kasa Starostwa czynna jest od godz. 7.30  do 15.00

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po telefonicznym umówieniu się. 

Wprowadzone zmiany mają na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia interesantów oraz pracowników.


Godziny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumenta:

 • Poniedziałek - wtorek - środa - piątek: 7:30 - 12:30
 • Czwartek: brak dyżurów

Interesantów przyjmujemy tylko po umówieniu się telefonicznie:

 • Wydział Komunikacji -  tel. kom. 730 200 356 lub 730 200 736 
 • Wydział Architektury - tel. kom. 730 200 137 
 • Wydział Środowiska i Rolnictwa - tel. kom. 730 200 317
 • Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – ( 85) 740 39 96
 • Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – (85) 740 39 68

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
tel. 85 740 39 51, fax 85 740 39 82
strona: www.powiatbialostocki.pl

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości
ul. Branickiego 13 15-085 Białystok
tel. 85 740 63 95

Filia Wydziału Komunikacji w Łapach
ul. Generała Sikorskiego 15 (budynek Centrum Kształcenia Zawodowego)
tel. 85 833 40 06

 

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul.Mickiewicza 3 15-213 Białystok
tel.85 74 39 436

Filia RPODGiK w Łapach
ul. Bohaterów Westerplatte 818-100 Łapy
(85) 715 23 82 (85) 715 23 82
lapy.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl


Interesanci Wydziału Komunikacji w celu umówienia wizyty proszeni są o kontakt pod numerem infolinii:

tel. kom 730 200 356 lub 730 200 736.

 


Godziny pracy Starostwa:

poniedziałki      8:00 - 16:00

pozostałe dni    7:30 - 15:30

w soboty Starostwo jest nieczynne

Dokumenty do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji przyjmowane są w godzinach:

pon. 8:00 - 13.00, wt.-pt. 7:30 - 13:00

Płatności w Wydziale Komunikacji poza godzinami pracy kasy (kasa pracuje: pon. 8:00 - 13.00, wt.-pt. 8:00 - 13:00) wyłącznie za pomocą karty płatniczej (prowizja 2 zł)

Starostwo Powiatowe w Białymstoku przypomina, że osoby zamieszkałe w Białymstoku oraz osoby zainteresowane informacjami w sprawie pojazdów z wyróżnikiem rejestracyjnym BI powinny zgłosić się do : Urząd Miasta Białystok Departament Obsługi Mieszkańców Referat Rejestracji Pojazdów Adres: 15-085 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 / sala 110 Telefon: 85 869 64 40


Wykaz telefonów w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Biuro Obsługi Interesantów

85 740 39 51

10

SEKRETARIAT Starosty Jana Bolesława Perkowskiego
i Wicestarosty Romana Czepe

85 740 39 14

202

Starosta Jan Bolesław Perkowski

85 740 39 14
(sekretariat)

202

Wicestarosta Roman Czepe

85 740 39 14
(sekretariat)
k. 606 612 607

202

SEKRETARZ POWIATU Joanna Kondzior

85 740 39 54

213

Obsługa Rady i Zarządu Powiatu

85 740 39 76

5

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Praca Rzecznika Praw Konsumenta:

 • Poniedziałek - wtorek - środa - piątek: 7:30 - 12:30
 • Czwartek: brak dyżurów

85 740 39 95

210

Rzecznik prasowy

533 337 563

309

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dyrektor

85 740 39 89

8

Zamówienia publiczne, sprawy majątku i jego ubezpieczeń

85 740 39 58

112

Obsługa informatyczna

85 740 39 28

2

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

85 740 39 97

122

Inwestycje i remonty, sprawy gospodarcze

533 330 854

 

KADRY – Samodzielne stanowisko d/s pracowniczych

85 740 39 61

204

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

85 740 39 70

111

Samdzielne stanowisko ds. zarządania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37(siedziba PZD)

85 740 22 17

Punkty nieodpłatnej Pomocy Prawnej

85 740 39 26 piętro -1

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

Skarbnik Marta Szczuka

85 740 39 64

212

Główny księgowy

85 740 39 62

211

Referat Budżetu

85 740 39 60

205, 206

Referat Księgowości

 

 

Kasa

85 740 39 85

209

Samodzielne stanowisko d/s audytu i kontroli wewnętrznej

85 740 39 62

211

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Choroszcz (osoby fizyczne)
 • Supraśl (osoby fizyczne)
 • Poświętne
 • Suraż
 • Tykocin

85 740 39 77

301

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Juchnowiec Kościelny (osoby fizyczne)
 • Wasilków

85 740 39 66

302

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Dobrzyniewo Duże
 • Zabłudów

Zgłoszenia sieci, Udostępnianie informacji publicznej

 • wszystkie gminy

85 740 39 00

303

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 • wszystkie gminy

85 740 39 83

304

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Łapy
 • Supraśl (osoby prawne)
 • Choroszcz (osoby prawne)
 • Juchnowiec Kościelny (osoby prawne)
 • Wasilków (osoby prawne)

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

 • wszystkie gminy

Pozwolenia na budowę sieci

 

 • wszystkie gminy

85 740 39 25

305

Pozwolenia na budowę instalacji gazowej

 • wszystkie gminy

85 740 39 98

310

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Czarna Białostocka
 • Gródek
 • Michałowo
 • Turośń Kościelna
 • Zawady

85 740 39 86

311

Przeniesienia pozwoleń na budowę,

Odstępstwa do Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Samodzielność lokali

Dodatki mieszkaniowe

 • wszystkie gminy

85 740 39 65

312

Dyrektor,  Zastępca Dyrektora

85 740 39 72

313

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

 

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

 

-wydawanie licencji i zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego,
-przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych,
-wydawanie zezwoleń na dokonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
-uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych z innymi organami samorządu terytorialnego,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów na terenie Powiatu,
-wydawanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
-prowadzenie ewidencji instruktorów nauk jazdy,

 85 740 39 69

 85 740 39 75

 

120 

-informacja dotycząca rejestracji pojazdów

-wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych

-zgłaszanie zbycia pojazdów

-wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

-zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

-dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, TAXI, VAT, L

85 740 39 27

85 740 39 01

 sala parter

-obsługa przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami

-czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

-wydawania zaświadczeń

-wydawanie skierowań na stacje diagnostyczne

-wydawanie decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego

-wyrejestrowanie pojazdu z urzędu

85 740 39 27

 

sala parter

- prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych, nakładanie kar pieniężnych, obsługa prawna wydziału

 

85 740 39 80

121

- wydawanie praw jazdy,

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,

- przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

85 740 39 92

115

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

 

Dyrektor

85 740 39 59

310

 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodna
 • ochrona przyrody (wycinka drzew i krzewów z działek nieleśnych)
 • ochrona powietrza
 • stanowisko d/s geologii

85 740 39 74

 

306

 • Plany urządzania lasu (zaświadczenia)
 • Gospodarka Leśna
 • Gospodarka odpadami
 • ochrona przyrody (wycinka drzew i krzewów z działek nieleśnych),
 • rejestracja łodzi,
 • wpis do rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
 • wydawanie kart wędkarskich

85 740 39 78

307

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

 

Dyrektor

85 740 39 87

7

Edukacja publiczna

85 740 39 68

4
Sprawy obywatelskie

85 740 39 68

85 740 39 81     

3,4

- nieodpłatna pomoc prawna

85 740 39 81

3
- sprowadzanie zwłok lub urn z prochami z obcego państwa

85 740 39 81

3

 

- świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

85 740 39 68

4
- pomoc finansowa repatriantom

85 740 39 68

4
Biuro Rzeczy znaleźionych

85 740 39 81

3

Ochrona i promocji zdrowia

85 740 39 81

3

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

85 740 39 81

3

Realizacja projektów

85 740 39 68

85 740 39 10

4

124

Bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

85 740 39 67

207

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

 

Dyrektor

85 740 39 11 309

- kultura, kultura fizyczna i sport,

- stowarzyszenia,

- turystyka

- promocja

85 740 39 96 308

Stanowisko ds. bhp i p.poż.

85 740 39 92 45

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

ul. Branickiego 13

 

 

Dyrektor – Geodeta Powiatowy

85 740 63 95

109

Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatru Ewidencji Gruntów i Budynków

85 740 63 95

109

Sekretariat

85 740 63 95

109

Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

85 740 63 92

208

Ewidencja Gruntów i Budynków (Michałowo, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy, Gródek)

85 732 82 18

102

Ewidencja Gruntów i Budynków (Czarna Białostockam, Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Zabłudów)

85 732 45 98

107

Ewidencja Gruntów i Budynków (Choroszcz, Wasilków, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Zawady)

85 740 63 91

101

Odszkodowania

85 732 95 66

108

Gospodarowanie mieniem powiatu, użytkowanie wieczyste, przekształcenia

85 740 63 93 105

Drogi powiatowe i krajowe, trwały zarząd

85 732 45 98 106

Kierownik Referatu Gosp. Gruntami Nierolnymi

85 740 63 93 104

Wyłączenia i uzgodnienia (Łapy, Michałowo, Poświętne, Tykocin, Zabłudów, Zawady)

Scalenie - wymiany gruntów, klasyfikacja, rekultywacja

Wyłączenia i uzgodnienia, klasyfikacja

533 337 562

01

Obsługa prawna wydziału, egzekucja administracyjna

85 732 95 66 108

Wyłączenia i uzgodnienia (Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec, Supraśl, Suraż, Turośń, Dobrzyniewo Duże)

85 732 84 03 02

Kierownik Referatu Gosp. Gruntami Rolnymi

Wyłączenia i uzgodnienia gmina Wasilków, nadanie na własność działek dożywotniego użytkowania pod budynkami, wspólnoty gruntowe

85 732 84 03 03

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik

85 743 94 11

Kontrola opracowań geodezyjnych

85 743 94 37

Obsługa interesantów

85 743 94 36

Pracownia numeryczna

85 743 94 21

Narady koordynacyjne

85 743 94 24