Kultura i Sport

Powiat Białostocki charakteryzuje się różnorodnością kulturową, etniczną i religijną. Ślady zamieszkiwania na tych terenach różnych narodów, wyznających różne religie, można spotkać zwiedzając świątynie i cmentarze katolickie, prawosławne, unickie, muzułmańskie, ewangelickie, pozostałości kultury żydowskiej. Miasteczka takie jak Supraśl, Tykocin, Choroszcz, Zabłudów, Suraż, Gródek posiadają zabytkowe układy urbanistyczne w niezmienionej formie od czasów ich powstania.

Na terenie powiatu zlokalizowane są takie obiekty jak Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy mieszczące się w dawnej letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego z XVII-wiecznym założeniem parkowym, Wielka Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie z ciekawą ekspozycją zabytków kultury żydowskiej, Muzeum Ikon w Supraślu, Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach. Do walorów kulturowych zaliczyć należy rozmieszczone na całym terenie powiatu pałace, zabytki budownictwa sakralnego drewnianego, wiatraki, krzyże i kapliczki przydrożne, a także tradycyjne, wiejskie zagrody.

Na terenie powiatu mieszkają i tworzą cieszący się światową sławą artyści, m.in. malarz Leon Tarasewicz, zamieszkały w Waliłach oraz nieżyjący artysta fotografik Wiktor Wołkow, który zamieszkiwał w Supraślu. W Supraślu ma też swoją siedzibę znany na świecie teatr „Wierszalin”. Zwyczaje i obrzędy ludowe podtrzymywane są przez liczne zespoły folklorystyczne. Przy wsparciu Powiatu Białostockiego odbywa się wiele imprez kulturalnych.

"Powiatowy Konkurs Fotograficzny"

prace nadesłane przez uczestników

2005 2006 2007 2008