Nr konta Starostwa do wpłat od interesantów

Dodana: 22 lipiec 2016 15:04

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 Białystok

 

Dochody Powiatu, Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
48 1020 1332 0000 1602 1206 5837

Dochody Skarbu Państwa
69102013320000110203852423
(POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA)

Dochody Powiatu, Wydział Komunikacji
44 1020 1332 0000 1102 0609 3282
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA).

OPŁATA ZA KARTY WĘDKARSKIE,
Opłata za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dochody Powiatu, Wydział Środowiska i Rolnictwa

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA.

Opłata recyklingowa 500 zł

na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

na dowodzie wpłaty należy wpisać numer VIN (nadwozia), opłatę uiszcza osoba sprowadzająca pojazd na terytorium RP


OPŁATA SKARBOWA np. za:

  • pełnomocnictwo
  • zaświadczenie o lasach
  • wyrejestrowanie pojazdu
  • pozwolenie na budowę

uiszczana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z poźn. zm.),

należy opłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Białymstoku

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 (Bank Pekao S.A. O/Białystok),

lub w Kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, parter pokój nr 9.