Ogólne

 • Umowa partnerska w spr. drogi Niewodnica – Wojszki

  Ilustracja do artykułu 1.jpg
  2021-06-24 11:18:31

  Umowa partnerska w sprawie współfinansowania przez gminy przebudowy drogi powiatowej nr 1484B na odcinku Kudrycze - Wojszki. Dokument podpisali: starosta białostocki Jan Perkowski, Jan Gradkowski z zarządu Powiatu Białostockiego, burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek i wójt Juchnowca Kościelnego Krzysztof Marcinowicz.

 • Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - obrady

  Ilustracja do artykułu Związek Powiatów Polskich - obrady 23.06.2021 r..jpg
  2021-06-24 08:51:03

  Związek Powiatów Województwa Podlaskiego obradował w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Członkowie m.in. udzielili absolutorium Zarządowi ZPWP za 2020 rok. Zarząd tworzą: Bogdan Zieliński - przewodniczący Zarządu, Marek Bobel - wiceprzewodniczący Zarządu, członkowie: Jan Perkowski, Jarosław Szlaszyński, Marek Martyniuk.

 • Zarząd Powiatu Białostockiego- obrady

  Ilustracja do artykułu 1.jpg
  2021-06-24 08:33:57

  Zarząd Powiatu Białostockiego m.in. podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, dotyczące dofinansowania zakupu psa służbowego. Udzielono upoważnienie do podpisania porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku w sprawie przekazania dotacji na zakup samochodu służbowego na użytek Komendy Miejskiej Policji.

 • Jaworówka – asfalt zamiast bruku z lat 60.

  Ilustracja do artykułu Droga powiatowa we wsi Jaworówka - uroczyste otwarcie..jfif
  2021-06-24 08:05:00

  W Jaworówce uroczyście otwarto po przebudowie drogę powiatową prowadzącą przez wieś.. W ramach inwestycji wykonano tam nową nawierzchnię na odcinku kilometra, drogę poszerzono do 5,5 m, wykonano chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, kanalizację deszczową.

 • 5,9 mln dla szpitala w Łapach

  Ilustracja do artykułu a.png
  2021-06-18 14:39:06

  Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich Szpital Powiatowy w Łapach przeprowadzi kolejne inwestycje. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał szpitalowi dotację w wysokości 5,9 mln zł.