DPS w Choroszczy będzie produkować prąd

Dodana: 10 lipiec 2020 13:23

Prąd na własne potrzeby będzie produkować Dom Pomocy Społecznej "Trzy Dęby" w Choroszczy (jednostka Powiatu Białostockiego). Przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie 2 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 99-100 kW wygrała miejscowa firma Coral. 7 lipca 2020 r. umowę z jej przedstawicielem Jerzym Perkowskim podpisali starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i dyrektor DPS Jan Steckiewicz. Do przetargu wpłynęły 3 oferty, najniższa - firmy Coral opiewała na blisko 391 tys. zł. Najwyższa oferta wyniosła prawie 481 tys. zł.

Wniosek pn. „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy” uzyskał dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu po postępowaniu przetargowym wyniosła 415.860,19 zł (prace budowlane, dokumentacja techniczna, inspektor nadzoru). Dofinansowanie z UMWP w Ramach programu RPOWP to 310.083,13 zł, zaś środki własne powiatu 105.777,06 zł

Dyrekcja DPS w Choroszczy szacuje, że zamontowana instalacja fotowoltaiczna będzie produkować 1/3 zużywanej dotąd przez placówkę energii.