DPS w Czerewkach otwarty po modernizacji

Dodana: 2 czerwiec 2021 15:16

Obiekt dostosowano do wymogów ochrony przeciwpożarowej, m.in. wyremontowano wszystkie pokoje (43), korytarze, klatki schodowe, wymieniono posadzki, część stolarki okiennej i drzwiowej. Zbudowano też szyb windowy, zamontowano windę. Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mln zł. Koszty w całości pokryto z budżetu Powiatu Białostockiego.

Obecny na oficjalnym otwarciu (1.06.2021) Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski dziękował za kolejną inwestycję Powiatu Białostockiego, pochylenie się nad losem i potrzebami osób słabszych, ludzi w podeszłym wieku, którzy nie są już samowystarczalni. Inwestycji gratulował również Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego.
Starosta Jan Bolesław Perkowski przypomniał, że DPS w Czerewkach powstał 33 lata temu i był to pierwszy tak gruntowny remont tej placówki.
Podczas modernizacji nie obyło się bez problemów. Pierwszy wykonawca po trzech miesiącach przerwał roboty, zostawiając dwie kondygnacje obiektu w stanie, który nie pozwalał na powrót tam mieszkańców. Przez zerwanie umowy DPS utracił dofinansowanie z PFRON w wysokości 657 tys. zł, a także możliwość ubiegania się o wsparcie przez okres trzech lat – wyliczał ze smutkiem dyrektor Domu Pomocy Społecznej Józef Domaszuk. Powiat Białostocki sam musiał udźwignąć ciężar inwestycji.
Modernizacja znacznie poprawiła sytuację w DPS. Ogromnym ułatwieniem był montaż windy, gdyż około 50% mieszkańców DPS to osoby leżące. W Domu w Czerewkach jest 95 miejsc, aktualnie przebywa tam 84 mieszkańców.