Droga Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska uroczyście otwarta po przebudowie

Dodana: 10 czerwiec 2019 14:29

W piątek (7.06.2019 r.) uroczyście otwarto ponad 3 km odcinek drogi powiatowej nr 1484 B (granica miasta Białystok – Stanisławowo – Wojszki) na odcinku od granicy miasta Białystok do drogi powiatowej nr 1487 B w Niewodnicy Nargilewskiej. Uroczystość miała miejsce w Stanisławowie. Wzięli w niej udział: duchowni katoliccy i prawosławny, starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, Jan Gradkowski z Zarządu Powiatu Białostockiego, dyrektor PZD Marek Jędrzejewski, radni powiatowi i gminni, wójt gm. Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Białostocki Obszar Funkcjonalny,  przedstawiciele wykonawcy - Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Białymstoku, sołtysi okolicznych wsi, mieszkańcy.

Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu Powiatu Białostockiego i Gminy Juchnowiec Kościelny z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.  

Koszt inwestycji – 14 846 984,87 zł

w tym udział:

  • Powiatu Białostockiego - 4 644, 435,44 zł
  • Gminy Juchnowiec Kościelny – 4 644, 435,44 zł
  • UE – 5 558 113,99 zł.