"Najważniejsze prawo obywatelskie - uzasadnij swój wybór"

Dodana: 28 kwiecień 2021 09:53

Caritas Archidiecezji Białostockiej ogłasza konkurs na esej o prawach i wolnościach obywatela pt.: "Najważniejsze prawo obywatelskie - uzasadnij swój wybór" organizowany pod patronatem Starosty Powiatu Białostockiego Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu białostockiego. Prace pisemne o objętości maksymalnie 4 stron formatu A4, napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5, w formacie pdf prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.prawaobywatelskie@gmail.com ze wskazaniem w tytule wiadomości imienia i nazwiska uczestnika oraz szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Do prac powinny być dołączone podpisane skany oświadczeń, które stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu. Termin nadsyłania prac upływa 21 maja 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2021 r. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo praca uczestnika, która zajmie I miejsce zostanie opublikowana w informatorze prawniczym, wydanym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach edukacji prawnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania swoich prac.

W załączeniu Regulamin Konkursu. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem. * Konkurs organizowany jest w ramach edukacji prawnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji świadczonej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej na terenie powiatu białostockiego. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na edukację prawną.

Załącznik - regulamin (.pdf 147.66 kB)