Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodana: 29 listopad 2017 14:04