Powiatowa Rada Rynku Pracy i plany na rok 2019

Dodana: 11 luty 2019 11:14

Podsumowanie pracy w 2018 r. i plany na rok 2019 zdominowały piątkowe (8.02.2019 r.) posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białymstoku.  Jej nowym przewodniczącym jednogłośnie wybrano Ryszarda Berensztejna.  Była też mowa o nowym pilotażowym programie.

W spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wzięli udział dyrektor PUP Dorota Kolenda, zastępca dyrektora PUP Piotr Matusiak,  Krzysztof Marek Karpieszuk – przedstawiciel Prezydenta Białegostoku, starosta powiatu białostockiego  Jan Perkowski, wicestarosta powiatu białostockiego Roman Czepe, przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Zenon Żukowski, Tadeusz Perkowski – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Podlaskiego,  Eugeniusz Muszyc z Forum  Związków Zawodowych, Ryszard Berensztejn – przedstawiciel Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Tamara Tyszkiewicz – Winogrodzka - przedstawiciel Podlaskiego Związku Pracodawców, Ryszard Łapiński – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej, Ireneusz Jabłoński – przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność’’, Marek Kryński – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona’’, Marta Siemieniuk z Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Tomasz Dziurbejko – przedstawiciel Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego, Dariusz Perło - wspólny kandydat Starosty i Prezydenta.

W powiecie białostockim jest zarejestrowanych 12 tys. 420 osób bezrobotnych. Największą grupę stanowią ludzie w przedziale wiekowym 24-35 lat. Głównie są to osoby z niskimi kwalifikacjami.

Powiatowy Urząd Pracy planuje w tym roku kampanię informacyjną „Zaplanuj swoją przyszłość”. To efekt rozmów z przedsiębiorcami. Urzędnicy planują spotkania z uczniami i ich rodzicami, podczas których będą przekonywać do zmiany mentalności. Chcą namawiać młodzież,  by w miejsce szkół ogólnokształcących wybierała te zawodowe,  po których będzie gwarancja znalezienia pracy. Chodzi głównie o branże:  obróbki metali, gorseciarską,  spożywczą i drzewną. 

PUP rozpocznie wkrótce również pilotażowy program „Pomoc w wejściu na rynek pracy bezrobotnym pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej”.  Zakłada on indywidualne wsparcie 10 osób. Będą to m.in. spotkania doradcą zawodowym, który stwierdzi jakie predyspozycje ma dana osoba.  Planowane są też spotkania z psychologiem, gdyż wychowankowie tzw. domów dziecka to często osoby niepewne siebie i wycofane.  Przed rozmową z potencjalnym pracodawcą osoby objęte projektem będą umówione na wizytę u fryzjera i kosmetyczki. Program potrwa od marca do grudnia. Jeśli się sprawdzi,  ma być kontynuowany w następnych latach – zapowiada dyrekcja PUP.

W  powiecie białostockim i mieście Białystok jest teraz 375 wychowanków pieczy zastępczej.

 

(ebk)