Spotkanie w sprawie planowanej modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Białystok

Dodana: 7 luty 2019 14:07

Spotkanie w sprawie planowanej modernizacji linii kolejowej Tłuszcz-Białystok

Przebudowa linii kolejowej Tłuszcz – Białystok była tematem spotkania (6.02.2019 r.) w starostwie powiatowym w Białymstoku, zorganizowanego z inicjatywy powiatu białostockiego.  Wzięli w nim udział m.in.: dyrektor projektu Elżbieta Bąk z PKP PLK, starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski i przedstawiciele gmin powiatu białostockiego, przez które prowadzą tory linii E75. Są to: Poświętne, Łapy i Turośń Kościelna.

W ramach przebudowy torowiska PKP PLK planuje m.in. likwidację przejazdów drogowo-kolejowych i utworzenie w ich miejsce wiaduktów  bądź przejść (podziemnych tuneli) pieszo-rowerowych.  Dotychczasowy projekt modernizacji linii uwzględniał dostosowanie jej  do prędkości 160 km/h. Teraz jednak przygotowana jest koncepcja rozwiązań bezkolizyjnych, pozwalających rozwinąć prędkość pociągów do 200 km/h. Na środowym spotkaniu przedstawiciele kolei przedstawili plany dotyczące likwidacji przejazdów przez tory. Uwzględnili większość uwag, jakie samorządy zgłosiły na spotkaniu 14.12.2018 r. W Łapach-Osse ma powstać wiadukt po stronie zachodniej, a w miejscu obecnego przejazdu wybudowane ma być podziemne przejście pieszo-rowerowe (z dostosowaniem dla niepełnosprawnych). Z kolei w Uhowie postulatem starostwa było, aby przejście podziemne w miejscu obecnego przejazdu wychodziło aż poza drogę  wojewódzką 682 w kier. ul Mickiewicza. Na spotkanie przyjechało też kilku mieszkańców ul. Wygwizdowo w Łapach, skarżących, że ich domy stoją w niewielkiej odległości od torów linii Białystok – Warszawa. Nawet po likwidacji  linii Łapy – Ostrołęka (ma być przeniesiona po stronie linii warszawskiej) będą mieli znaczną uciążliwość z powodu hałasu i m.in. Wicestarosta R. Czepe prosił o uwzględnienie trudnej sytuacji dla mieszkańców i rozważenie przez PKP możliwości wykupu mieszkań. PKP wyjaśniło, że po likwidacji linii Łapy – Ostrołęka mieszkańcy będą mieli znacznie lepszą sytuację, a ponadto inwestor umieści pod torami maty tłumiące drgania,  a domy od torów oddzielać mają ekrany dźwiękochłonne, a poza tym najbliższy tor zostanie jeszcze odsunięty o 4 m. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że uciążliwość i tak pozostanie. Wicestarosta R. Czepe, po wyjaśnieniu przez PKP, że z terenu pomiędzy Wygwizdowem a ul. Sikorskiego zabrana będzie infrastruktura kolejowa (m.in. światłowody), zaproponował, aby w przyszłości rozważyć przekazanie tego terenu na wystawę parowozów itp. i miejski deptak (ciąg pieszo-rowerowy itd.). Omawiano także rozwiązania w Zdrodach Nowych, Bojarach, Baciutach, Klepaczach, Niewodnicy.  W Bojarach przewidziano przejście pod torami i drogę równoległą do wiaduktu w Uhowie. Spore emocje wzbudziła kwestia związana z rozwiązaniem komunikacji w obrębie przystanku kolejowego Baciuty w gminie Turośń. Kontrowersje wzbudził plan dotyczący Trypuć. Chodzi o planowany przebieg drogi powiatowej.  Obecny na spotkaniu wójt Turośni  Kościelnej Grzegorz Jakuć argumentował, że po modernizacji droga będzie prowadzić zbyt blisko domów. Skierowano do PKP PLK postulat przedstawienia innych rozwiązań – bardziej korzystnych dla mieszkańców. W Niewodnicy Kościelnej kolejarze zobowiązali się do planowania prac przy maksymalnym wyprostowaniu drogi powiatowej i budowy tunelu drogowego pod linią kolejową.