Starosta na sesji Rady Gminy w Gródku

Dodana: 31 sierpień 2020 13:32

Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i radny Henryk Suchocki byli gośćmi sesji Rady Gminy Gródek (27.08.2020 r). Zgodnie z obietnicą, starosta odwiedził kolejną gminę, by przysłuchiwać się obradom radnych i poznawać problemy mieszkańców.

Program sesji w Gródku przewidywał m.in. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi w związku z planami przebudowy dróg powiatowych. Gródeccy radni podjęli uchwałę, dotyczącą przekazania w tym roku 20 tys. zł. na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1448 B w miejscowości Wiejki w gminie Gródek”.

Realizowane obecnie w gminie inwestycje to przebudowa ul. Polnej w Gródku (2,1 mln zł) i II etap budowy drogi Bobrowniki – Łużany (4,5 mln zł).

Starosta mówił podczas sesji, że każdego roku Powiat Białostocki będzie starał się zmodernizować 1 lub 2 drogi w gminie, w zależności od możliwości finansowych gminy, która zgodnie z przyjętą zasadą, dofinansowuje inwestycje.

Inwestycje drogowe planowane przez Powiat na najbliższe lata w Gminie Gródek dotyczą Wiejek, Słuczanki, oraz Straszewa. W tej ostatniej wsi planuje się pokryć nawierzchniowo drogę warstwą ścieralną betonu asfaltowego. Jeżeli istniałyby realne możliwości budżetowe w obu samorządach, zasadnym byłoby dokonanie przebudowy drogi od Bobrownik w kierunku Jałówki – mówił starosta. Podkreślał, że realizacja inwestycji jest uzależniona od partycypacji w kosztach Gminy Gródek.

Jan Perkowski zasugerował też, że rozwój gminie Gródek mogłaby zapewnić Specjalna Strefa Ekonomiczna, utworzona przy granicy w Bobrownikach. Aby taka strefa mogła powstać, potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego – podkreślał starosta.
Mówił także o Jedwabnym Szlaku, sugerował wójtowi i radnym, że powinni zabiegać o odtworzenie torów kolejowych z Walił do Zubek, i budowę terminalu przeładunkowego w pobliżu granicy.

Jan Perkowski ocenił współpracę na szczeblu obu samorządów jako bardzo dobrą. Dodał też, że Gmina Gródek ma dobrych przedstawicieli gminy w powiecie, którzy sumiennie pilnują gminnych spraw.