Szpital powiatowy w Łapach

Dodana: 22 luty 2019 14:10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

 1. Oddział dziecięcy z izbą przyjęć
 2. Stacja dializ
 3. Pracownia endoskopii
 4. Poradnie specjalistyczne
 5. Oddział chirurgiczny
 6. Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii
 7. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
 8. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej i usg 
 9. Kontakt

 


1. Oddział dziecięcy z izbą przyjęć

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Chorób układu oddechowego
 • Infekcji układu moczowego
 • Schorzeń przewodu pokarmowego
 • Chorób alergicznych

Pacjentom zapewniamy pełną diagnostykę:

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia, gastroskopia),
 • Badania radiologiczne,
 • USG,
 • Laboratoryjną, bakteriologiczną
 • Diagnostykę chorób alergicznych (alergia pokarmowa i wziewna)

 


2. Stacja dializ

 


3. Pracownia endoskopii

Lekarz – Andrzej Penpicki – 85-814-24-12

 


4. Poradnie specjalistyczne

 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia urazowo – ortopedyczna
 • Poradnia laryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza
 • Rehabilitacja lecznicza:
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym,
 • Fizjoterapia domowa,
 • Fizjoterapia ambulatoryjna

 


5. Oddział chirurgiczny

Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej:

 • operacje odbytnicy (przednia i brzuszno – kroczowa resekcja)
 • operacje okrężnicy także z zastosowaniem techniki laparoskopowej
  • operacje przepuklin pachwinowych z wszczepem materiału syntetycznego także laparoskopowo
 • operacje przepuklin brzusznych
 • laparoskopowa cholecystectomia
 • operacje przepuklin okołoprzełykowych
 • operacje proktologiczne – żylaki, przetoki, szczeliny, wycięcie miejscowe guzów
 • operacje tarczycy
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje niedrożności, także laparoskopowo
 • laparoskopie diagnostyczne
 • operacyjne leczenie otyłości
 • wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo
 • operacje guzów powłok
 • leczenie stopy cukrzycowej
 • operacje guzów sutka
 • operacje żołądka – resekcja, przedziurawienie wrzodów

Świadczenia z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej:

Leczenie operacyjne w zakresie kończyny górnej, m.in:

 • palca „trzaskającego”
 • choroby de Quervaina
 • przykurczu Dupuytrena
 • torbieli galaretowatej
  • neuropatii nerwów obwodowych w tym zespołu cieśni kanału nadgarstka oraz kanału Guyona
 • rekonstrukcje nerwów i ścięgien

Leczenie operacyjne w zakresie kończyny dolnej, m.in:

 • rekonstrukcje deformacji przodostopia w tym palucha koślawego,
 • palców młotowatych i szponiastych, palucha sztywnego
 • rekonstrukcja ścięgna Achillesa
 • zmian zwyrodnieniowych
 • neuropatii
 • torbieli

Chirurgia urazowa:

 • dynamizacja zespoleń
 • operacje w zaburzeniach zrostu kostnego
 • usuwanie zespoleń
 • naprawa urazowych uszkodzeń tkanek miękkich
 • leczenie schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego

Pacjentom zapewniamy pełną diagnostykę:

 • laboratoryjną
 • badania radiologiczne
 • badania USG
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia, gastroskopia)

 


6. Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Chorób serca i układu krążenia,
 • Przewodu pokarmowego,
 • Układu oddechowego,
 • Cukrzycy i innych.

Pacjentom zapewniamy pełną diagnostykę:

 • Laboratoryjną,
 • Elektrokardiograficzną ( BADANIE EKG spoczynkowe, test wysiłkowe na bieżni, dobowe monitorowanie EKG metodą Holtera , dobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego)
 • Endoskopowe badanie przewodu pokarmowego ( kolonoskopia , gastroskopia )
 • Badania radiologiczne.
 • USG
 • Echo serca
 • Spirometria

 


7. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Zakres świadczonej opieki

 • rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych na podstawie wywiadu, obserwacji oraz rozmów z pacjentem lub jego rodziną
 • opieka pielęgniarska dostosowana do stanu zdrowia, opinii lekarskiej oraz określonego działania leczniczo-rehabilitacyjnego
 • dbanie o higienę pacjenta i jego otoczenia: toaleta p/odleży nowa, całego ciała, jamy ustnej, mycie głowy, golenie zarostu, obcinanie paznokci, zmiana bielizny pościelowej i osobistej pacjenta, słanie łóżka
 • wykonywanie czynności poprawiających oddychanie: gimnastyka oddechowa i oklepywanie klatki piersiowej, układanie pacjenta w różnych pozycjach, uruchamianie bierne i czynne, inne czynności pielęgniarskie
 • planowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masażu i stosowanie metod fizjoterapii
 • dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych będących przedmio0tami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
 • nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi, które są przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
 • organizowanie ćwiczeń ogólnie usprawniających
 • diagnoza psychologiczna pacjentów
 • udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego pacjentom

 


8. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej i usg

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej:

Wykaz wykonywanych badań

 • badania rtg klatki piersiowej
 • badania rtg jamy brzusznej
 • badania rtg układu kostnego
 • przeglądowe układu moczowego
  • badania rtg czaszki: P-A, boczne, podstawy czaszki, zatok przynosowych, piramidy kości skroniowych
 • rtg w kierunku wykrycia ciał obcych
 • badania: dróg moczowych, żółciowych, przewodu pokarmowego

Pracownia ultrasonograficzna

Świadczenia z zakresu ultrasonografii:

 • usg tętnic kończyny dolnej metodą DOPPLER;
 • usg brzucha i przestrzeni zaotrzewnej;
 • usg tarczycy i przytarczyc;
 • usg tętnic domózgowych metodą DOPPLER;
 • usg jamy opłucnej;
 • usg przetoki tętniczo -żylnej metodą DOPPLER;
 • usg kończyn dórnych lub dolnych;
 • usg powłok;
 • usg dołów podkolanowych;
 • usg nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • usg ślinianek;
 • usg układu moczowego -inne;
 • usg węzłów chłonnych;
 • usg kończyny dolnej w kierunku zakrzepicy;
 • usg moszny w tym jąder i najądrzy;

Pracownia badań nieinwazyjnych serca

Świadczenia z zakresu badań nieinwazyjnych serca:

 • EKG serca

 


9. Kontakt:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

fax. 85 814 24 54, 85 814 24 82

tel. sekretariat: 85 814 24 38

tel. Dział spraw pracowniczych : 85 814 24 18

sekretariat@szpitallapy.pl

Przekierowanie na stronę szpitala:

http://szpitallapy.pl/