Uroczyste otwarcie drogi w Kościukach w gm. Choroszcz

Dodana: 28 sierpień 2020 15:15

Kolejna droga w Powiecie Białostockim została przebudowana. To blisko kilometrowy odcinek biegnący przez wieś Kościuki w gminie Choroszcz. Jego modernizacja kosztowała ponad 2,7 mln, z czego ponad 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Resztę kosztów pokryły Powiat Białostocki i Gmina Choroszcz. W środę 26 sierpnia 2020 oficjalnie drogę oddano do użytku. W uroczystości wziął udział m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Droga w Kościukach miała różne rodzaje nawierzchni: żwirową i brukową, była w bardzo złym stanie technicznym. Miała różną szerokość, brakowało właściwego odwodnienia, widoczność ograniczały rosnące na poboczach krzaki. W ramach inwestycji wykonano 6-metrową jezdnię o nawierzchni bitumicznej i obustronne chodniki z kostki brukowej. Przebudowano skrzyżowanie, pobocza gruntowe, wykonano odwodnienie do ścieków z kostki kamiennej i dwoma odcinkami kanalizacji deszczowej.

Uroczystość otwarcia drogi zakończyło jej poświęcenie przez duchownych katolickiego i prawosławnego.

W ramach naboru w 2019 roku w powiecie białostockim z FDS było realizowanych 12 zadań powiatowych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 17 mln zł, 39 zadań gminnych na łączną kwotę dofinansowania 29 mln zł.