W dniu 25 października 2017 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy dwupiętrowy budynek szpitala w Łapach.

Dodana: 3 listopad 2017 15:19

W oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę i modernizację SPZOZ w Łapach w dniu 13 października 2016 r. Rada Powiatu Białostockiego uchwałą przystąpiła do realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego Bloku Operacyjnego oraz nowych Oddziałów Szpitalnych, tj.: Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni oraz Pracowni Endoskopii.

Zgodnie z harmonogramem robót budowlanych zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 28 września 2018 r. Suma inwestycji zamknie się w kwocie 15 475 759 zł.