Wystawa „Kolej w miniaturze – Łapy 2019”

Dodana: 10 czerwiec 2019 13:50

Wystawa w łapskim ZSM organizowana była  po raz siódmy. Modelarze z całego kraju co roku przywożą własnoręcznie wykonane makiety tras kolejowych, które łączą w jedną całość. W tym roku długość makiety to ok. 100 metrów. Po miniaturowych szynach poruszają się modele pociągów, przemieszczające się wg rozkładu jazdy. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe i powiatowi radni.  Ekspozycję przez 2 dni zwiedzali mieszkańcy Łap i okolicznych gmin, a także Białegostoku, skąd przyjeżdżały całe rodziny.  

Wystawa jest największą tego typu imprezą w północno-wschodniej Polsce i jednocześnie jedną z większych wystaw tego typu w skali całego kraju. Uczestniczyli w niej wystawcy z różnych rejonów Polski. Dodatkową atrakcją tegorocznej wystawy była diorama stacji Śniadowo.