Zarząd Powiatu Białostockiego – obrady

Dodana: 9 czerwiec 2021 11:50

Na wtorkowym (8.06.21 r) posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia przez SP ZOZ w Łapach.

Podpisano umowy partnerskie:

- w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe – do drogi 64 i nr 1838B od drogi 64 – Strękowa Góra – Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego (gm. Zawady)”.

- w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509B Zawyki – Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (gm. Suraż)”.

 

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wasilków Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze – Etap II (gm. Wasilków)”.

Podpisano aneks nr 1 do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549B w m. Horodniany (gm. Juchnowiec Kościelny)”.

Podpisano aneks nr 1 do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl).

Podpisano aneks nr 1 do umowy w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Michałowo Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica gminy Michałowo (gm. Michałowo)”.

Podpisano umowę z Indywidualną Okulistyczną Praktyką Lekarską J. Zając w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Udzielono upoważnienie do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, dotyczącego dofinansowania wyposażenia Stacji Obsługi Wydziału Transportu KWP.

 

Podpisano umowę z Fundacją Pole Kultury z siedzibą w Rogówku, dotyczącą realizacji zadania publicznego „Najpiękniejsza miejscowość powiatu białostockiego”.

Podpisano umowę z Młodzieżowym Klubem Sportowym „Sprząśla” w Supraślu, dotyczącą realizacji zadania publicznego „Organizacja mistrzostw województwa podlaskiego w skokach przez przeszkody i regionalnych zawodów w ujeżdżeniu”. Podpisano umowę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sochoniach, dotyczącą realizacji zadania publicznego - „Zdrowo na sportowo”.