Zarząd Powiatu Białostockiego

Dodana: 10 maj 2021 12:59

Na dzisiejszym Zarządzie Powiatu Białostockiego Starosta Jan Bolesław Perkowski odczytał informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Skład Orzekający przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wykonania budżetu przez Powiat Białostocki w roku 2020.

Podpisano również zbiorczy bilans jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego na rok 2021.

Ponadto Zarząd podpisał umowę z firmą ASP HALT Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyn oraz wystawieniu karty zgonu.

Umowę podpisano również z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , które w roku 2021 zajmie się przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu białostockiego.