Rada Powiatu Białostockiego

Dodana: 22 lipiec 2016 13:36

VI Kadencja 2018-2023

Rada Powiatu Białostockiego:


Imię i Nazwisko: Andrzej Babul

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1960

Okręg wyborczy: nr 2

Funkcja: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Radny

Kontakt: 608-394-642

e-mail: ababul@wp.pl 

foto AB

Imię i Nazwisko: Adam Backiel

Klub Radnych: -

Wykształcenie: -

Rok urodzenia: -

Okręg wyborczy: nr 6

Funkcja: Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Radny

Kontakt: -

e-mail: -

Imię i Nazwisko: Bożena Bieryło

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: -

Okręg wyborczy: nr 4

Funkcja: Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu, Radna

Kontakt: 512-941-490

e-mail: bozena.b.73@wp.pl

Imię i Nazwisko: Maria Busłowska

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia:1974

Okręg wyborczy: nr 5

Funkcja: Radna

Kontakt: 692-629-368

e-mail:  mariabuslowska@onet.pl

Imię i Nazwisko: Roman Czepe

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1956

Okręg wyborczy: nr 5

FunkcjaWicestarosta, Członek Zarządu Powiatu, Radny

Kontakt: 85 740 39 14

e-mail: romanczepe@wp.pl

Imię i Nazwisko: Jolanta Den

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia:1977

Okręg wyborczy: nr 3

Funkcja: Radna

Kontakt: -

e-mail: -

Imię i Nazwisko: Andrzej Gąsowski

Klub Radnych: Nasze Podlasie

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia:1969

Okręg wyborczy: nr 5

Funkcja: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Radny

Kontakt: 666-055-438 

e-mail: andzrej1969@wp.pl

Imię i Nazwisko: Mariusz Gołaszewski

Klub Radnych:  Porozumienie Jarosława Gowina

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia:1974

Okręg wyborczy: nr 5

Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, Radny

Kontakt: 501-706-676

e-mail: marig@wp.pl

Imię i Nazwisko: Barbara Grabowska

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Średnie

Rok urodzenia:1957

Okręg wyborczy: nr 2

Funkcja: Radna

Kontakt: 781-498-330

e-mail:  b.grabowska57@wp.pl

Imię i Nazwisko: Jan Gradkowski

Klub Radnych: Nasze Podlasie

Wykształcenie: Wyższe Techniczne

Rok urodzenia:1958

Okręg wyborczy: nr 5

Funkcja: Członek Zarządu Powiatu, Radny

Kontakt:604-525-950 

e-mail:  jangradski@gmail.com

Imię i Nazwisko: Anna Grycuk

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia:1957

Okręg wyborczy: nr 1

Funkcja: Radna

Kontakt:509-453-405

e-mail: an.grycuk@wp.pl

Imię i Nazwisko: Elżbieta Jaroszuk

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1971

Okręg wyborczy: nr 2

Funkcja: Radna

Kontakt: 881-202-195

e-mail: elajaroszuk@wp.pl

Imię i Nazwisko: Jan Kaczan

Klub Radnych: Niezależny

Wykształcenie: Średnie

Rok urodzenia: 1953

Okręg wyborczy: nr 1

Funkcja: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska, Radny

Kontakt: 503-092-564 

e-mail:  kaczan.jan@gmail.com

Imię i Nazwisko: Paweł Kondracki

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1980

Okręg wyborczy: nr 4

Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, Radny

Kontakt: 506-036-522

e-mail: pawelkon@go2.pl

Imię i Nazwisko: Michał Kozłowski

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1958

Okręg wyborczy: nr 1

Funkcja: Radny

Kontakt: 507-821-458

e-mail: taida_michal@o2.pl

Imię i Nazwisko: Rafał Łada

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia:1963

Okręg wyborczy: nr 4

Funkcja: Radny

Kontakt: -

e-mail: -

Imię i Nazwisko: Zdzisław Łukaszewicz

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: -

Rok urodzenia: 1958

Okręg wyborczy: nr 6

Funkcja: Członek Zarządu Powiatu, Radny

Kontakt: 609-662-143

e-mail: zdzislaw.lukaszewicz@wp.pl 

Imię i Nazwisko: Bożena Nienałtowska

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Doktorat

Rok urodzenia: -

Okręg wyborczy: nr 2

Funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Radna

Kontakt: 607-635-663

e-mail: bnienaltowska@wp.pl

Imię i Nazwisko: Jan Bolesław Perkowski

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1978

Okręg wyborczy: nr 4

FunkcjaStarosta Powiatu, Przewodniczący Zarządu Powiatu, Radny

Kontakt: 85 740 39 14

e-mail: janperkowski@op.pl

Imię i Nazwisko: Jadwiga Piotrowska

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: -

Okręg wyborczy: nr 3

Funkcja: Radna

Kontakt: -

e-mail: jadpio@gmail.com

Imię i Nazwisko: Sebastian Ptaszyński

Klub Radnych: Porozumienie Jarosława Gowina

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1990

Okręg wyborczy: nr 3

Funkcja: Członek Zarządu, Radny

Kontakt: 533-193-150

e-mail: radnypowiatbialostocki@gmail.com

Imię i Nazwisko: Sylwia Rząca

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1973

Okręg wyborczy: nr 5

Funkcja: Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny, Radna

Kontakt: 605-246-939

e-mail:

Imię i Nazwisko: Eugeniusz Siemieniuk

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1953

Okręg wyborczy: nr 1

Funkcja: Radny

Kontakt: 664-712-277

e-mail: siemieniuk.eugeniusz@gmail.com

Imię i Nazwisko: Henryk Suchocki

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1961

Okręg wyborczy: nr 1

Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Radny

Kontakt: 608 752 909

e-mail: suchocki@o2.pl

Imię i Nazwisko: Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka

Klub Radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie: Wyższe techniczne

Rok urodzenia: 1954

Okręg wyborczy: okręg nr 3

Funkcja: Radna

Kontakt: -

e-mail: -

Imię i Nazwisko: Bogdan Zdanowicz

Klub Radnych: Nasze Podlasie

Wykształcenie: Wyższe

Rok urodzenia: 1960

Okręg wyborczy: nr 6

Funkcja: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny

Kontakt: 883-613-343

e-mail: bzdanowicz@gmail.com

Imię i Nazwisko: Zenon Żukowski

Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: Wyższe Techniczne

Rok urodzenia: -

Okręg wyborczy: nr 3

Funkcja: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, Radny

Kontakt: 668-501-717

e-mail: zukowski.zenon@gmail.com

 

Składy Rady Powiatu Białostockiego z poprzednich kadencji


 

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z prawem w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.Oprócz czynności kontrolnych, zadaniem komisji rewizyjnej jest opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządu.

Obsługa Rady Powiatu

Obsługę rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna starostwa. Do zakresu działania Biura Rady należy:

- przygotowanie i obsługa posiedzeń zarządu, sesji rady, komisji stałych i doraźnych, klubów radnych, w tym przygotowanie, gromadzenie i prowadzenie niezbędnych dokumentacji

- prowadzenie zbioru i rejestru uchwał rady i zarządu

- prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków radnych oraz poszczególnych komisji.

- przekazywanie uchwał, wniosków i interpelacji i wniosków radnych oraz poszczególnych komisji.

- prowadzenie biura przewodniczącego rady - gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionego przez powiat.

nr tel. do Biura Rady Powiatu : 85 740 39 76 

Radni według okręgów wyborczych, z których zostali wybrani:

Okręg wyborczy nr 1
Obejmujący gminy: Gródek, Michałowo, Supraśl

 • Jan KACZAN
 • Michał KOZŁOWSKI
 • Anna GRYCUK
 • Eugeniusz SIEMIENIUK
 • Henryk SUCHOCKI

Okręg wyborczy nr 2
Obejmujący gminy: Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Suraż

 • Barbara GRABOWSKA
 • Jaroszuk ELŻBIETA
 • Bożena NIENAŁTOWSKA
 • Andrzej BABUL
 • Jan GRADKOWSKI


Okręg wyborczy nr 3
Obejmujący gminy: Czarna Białostocka, Wasilków

 • Jolanta DEN
 • Tamara Maria TYSZKIEWICZ-WINOGRODZKA
 • Jadwiga PIOTRKOWSKA
 • Zenon ŻUKOWSKI
 • Sebastian PTASZYŃSKI

Okręg wyborczy nr 4
Obejmujący gminy: Turośń Kościelna, Choroszcz

 • Paweł KONDRACKI
 • Rafał ŁADA
 • Jan Bolesław PERKOWSKI
 • Bożena BIERYŁO

Okręg wyborczy nr 5
Obejmujący gminy: Łapy, Poświętne

 • Roman CZEPE
 • Sylwia RZĄCA
 • Maria BUSŁOWSKA
 • Mariusz GOŁASZEWSKI
 • Andrzej GĄSOWSKI

Okręg wyborczy nr 6
Obejmujący gminy: Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Zawady

 • Zdzisław ŁUKASZEWICZ
 • Adam BACKIEL
 • Bogdan ZDANOWICZ