Samodzielne stanowisko ds. obsługi transportu zbiorowego

Dodana: 15 luty 2019 08:23

Iwona Kazberuk

Parter, pok. 9, tel. 85 740-39-16

Zadania  stanowiska:

  1. planowanie rozwoju transportu, opracowywanie planu transportu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej,
  2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
  3. prowadzenie wszelkich spraw związanych z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  4. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,
  5. opracowywanie regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym,
  6. opracowywanie analizy sytuacji komunikacyjnej w regularnych przewozach osób,
  7. opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnych,
  8. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
  9. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i III.