LI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 13 grudzień 2017 10:33

30 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027,
 • w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 • w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej
  w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia,
 • w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Ponadto przed rozpoczęciem obrad w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się oficjalne pożegnanie Pana Wacława Muszyńskiego – Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu.

 

Poniżej porządek obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

2a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 1. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027.

 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 3. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną
  Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 10. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego.