XX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 grudzień 2019 14:38

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 19 grudnia 2019 roku o godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Zabłudów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
 21. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 27 listopada 2018 r. roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.
 22. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2019 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
 24. Przedstawienie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
 25. Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 26. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 27. Interpelacje i zapytania Radnych.
 28. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII nadzwyczajnej sesji oraz XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady 

 

Białystok, 10 grudnia 2019 r.