XXII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 14 styczeń 2020 13:36

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 23 stycznia 2020 roku o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.       

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego
  za rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 8. Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz z obrad
  XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Białystok, 14  stycznia 2020 r.