L sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 17 listopad 2017 15:15

7 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się L sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 • w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.
 • w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.11.2017 r. dotyczącego projektu WPF.
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.
 • w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
  3a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.
  4a. Podjęcie uchwały w przyjęcia stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.11.2017 r. dotyczącego projektu WPF.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.