LIV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 2 marzec 2018 09:37

22 lutego 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LIV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka,
 • w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,
 • uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

3a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wniosek Klubów Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Naszego Podlasia i Niezależnych dotyczący odwołania Starosty Powiatu Białostockiego został przełożony na następną sesję Rady Powiatu Białostockiego.