XLIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 7 sierpień 2017 14:52

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dnia 31 lipca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 -2027,
  • w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali.

 

Porządek obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

  1. Otwarcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali.
  5. Zamknięcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.