XLIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 30 październik 2017 13:42

26 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie, z odstąpieniem od obowiązku przetargu,  nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Łapach wchodzącej  w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 • w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027.

 

Poniżej porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Wypracowanie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie BOF.
 5. Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Informacja Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetuna 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie, z odstąpieniem od obowiązku przetargu,  nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.
 21. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 -2022” za lata 2015 - 2016.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 23. Interpelacje i zapytania Radnych.
 24. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Na XLIX Sesji nie zostały podjęte projekty uchwał:

 • w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
  na lata 2017 -2027.