XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 1 wrzesień 2017 10:39

XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dnia 23 sierpnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 • w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,
 • w sprawie udzielenia Gminie Turośń Kościelna dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego,
 • uchylającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • w sprawie ograniczenia możliwości dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych,
 • w sprawie wniosków z oględzin dróg powiatowych,
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.

Ponadto przed rozpoczęciem obrad w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się oficjalne pożegnanie w związku z przejściem na emeryturę Pana Zdzisława Penzy – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach oraz Pani Haliny Mazurkiewicz – Wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.  

Poniżej porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
  2 a. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
  2 b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Turośń Kościelna dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego.
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków z oględzin dróg powiatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołów z obrad: XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.