XLVI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 14 wrzesień 2017 14:08

naglowek

          Dnia 8 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”,
 • w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19 – Etap III”,
 • w sprawie upoważniania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin,
 • w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku o dotację z budżetu państwa budowy i remontów dróg powiatowych,
 • w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

Poniżej porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
  3A. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19 – Etap III”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku o dotację z budżetu państwa budowy i remontów dróg powiatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)” nie został podjęty.