XLVII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 6 październik 2017 13:59

naglowek

Dnia 28 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Juchnowiec Kościelny,
 • w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
 • zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”.

Poniżej porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Juchnowiec Kościelny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołów z obrad XLV i XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.