Gospodarka Nieruchomościami

 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  2020-03-27 07:42:43

  Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zalesiany, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 132/11 o pow. 0,0202 ha, stanowiącą nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

  2020-03-03 12:28:32

  ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wasilkowie przy ul. Jurowieckiej, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 6059/3 o pow. 0,1944 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00197958/5

 • OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

  2020-02-20 13:58:04

  ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/66 o pow. 0,0935 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4.

 • WYKAZ LOKALU PRZEZNACZONEGO DO NAJMU

  2020-01-31 14:14:52

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.

 • INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  2020-01-31 14:07:14

  Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 23 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 108/66 o pow. 0,0935 ha, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00107503/4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym , z uwagi na brak złożonych ofert.