OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZA ROK 2020

Dodana: 29 czerwiec 2020 15:13

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZA ROK 2020

Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje, iż opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020, wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021r., także w przypadku ustalenia wcześniejszego terminu zapłaty (art. 77 pkt 17 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z występowaniem COVID-19).

Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa należy wnosić na konto nr: 69 1020 1331 0000 1102 0385 2423.

Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Białostockiego należy wnosić na konto nr: 44 1020 1332 0000 1102 0609 3282.