Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę - uzupełnienie informacji

Dodana: 8 sierpień 2017 12:14

ZARZĄD  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

w nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego, w dniu 4 lipca 2017 r. (treść ogłoszenia), w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, od dnia 2 października 2017 r., na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia do lat 3), w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń  stołówki wraz z kuchnią, pralnią i innymi pomieszczeniami, o łącznej powierzchni użytkowej 1725,50 m2, oraz wyposażeniem, znajdującymi się w części budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego, informuje, iż:

 

- termin składania ofert upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.,

 

- w przypadku zainteresowania ofertą większej ilości osób, stawka czynszu dzierżawnego w wysokości  1000,00 zł + VAT, będzie stawką wyjściową, a wybór dzierżawcy będzie uzależniony od najkorzystniejszej oferty. O zaistniałym fakcie oferenci zostaną poinformowani odrębną korespondencją.

 

- pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, z dopiskiem na kopercie „ dzierżawa stołówki w Supraślu”,

 

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2  i Branickiego 13, oraz internet – strona: www.powiatbialostocki.pl zakładka „nieruchomości”.

 Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Branickiego 13 (pokój 105, tel. 85 740 63 93).

 

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta