Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę

Dodana: 4 lipiec 2017 14:10

ZARZĄD  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

działając  na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, od dnia 2 października 2017 r., na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia do lat 3), w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń  stołówki wraz z kuchnią, pralnią i innymi pomieszczeniami, o łącznej powierzchni użytkowej 1725,50 m2, oraz wyposażeniem, znajdującymi się w części budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego.

 

  1. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę stanowi własność Powiatu Białostockiego i jest położona w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego na działce nr 164/21, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr  BI1B/00111639/7. Znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Ikon przy Klasztorze Męskim Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, oraz w pobliżu siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i bulwarów nad rzeką Supraśl. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowi część budynku (o pow. użytkowej 1725,50 m2 – piwnica i parter, poddasze do zagospodarowania) oznaczonego numerem ewidencyjnym 674, w którym zlokalizowane są pomieszczenia: stołówki wraz z kuchnią, pralni  z maglem, szatni, gospodarcze i im towarzyszące, oraz wyposażenie (wykaz uwidoczniony  w załączniku do ogłoszenia).

Przedmiotowe pomieszczenia służą aktualnie do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Mirona Chodakowskiego, naprzeciwko  budynku Muzeum Ikon i  jest wspólne z Punktem Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Dostęp do budynku odbywać się będzie poprzez nieodpłatną służebność dojścia i dojazdu, pasem o szerokości 3 m (przebieg służebności obrazuje kopia mapy zasadniczej).

Media znajdujące się w budynku, tj. sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz ciepłownicza,  wykorzystywane będą zarówno przez dzierżawcę, jak również Punkt Usług Turystycznych Starostwa Powiatowego w Białymstoku.  Koszty zużycia prądu i wody, oraz odprowadzania ścieków będą określane na podstawie wskazań podliczników, natomiast zużycie energii cieplnej będzie rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

 

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do  ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów: ogrzewania, energii elektrycznej, poboru wody odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, ubezpieczenia nieruchomości, podatku od nieruchomości.

 

  1. Wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi 1 000,00 zł + podatek VAT.
  2. Terminy okazania przedmiotu dzierżawy – 21 lipca 2017 r. w godz. 10 – 11, oraz
    4 sierpnia 2017 r. w godz. 10 – 11. Spotkanie przy wejściu głównym do budynku.
  3. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Gazeta Wyborcza o zasięgu lokalnym, tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 i Branickiego 13, oraz internet – strona: www.powiatbialostocki.pl zakładka „sprzedaż/wynajem”.
  4. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Branickiego 13 (pokój 105, tel. 85 740 63 93).

 

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

 

 

 

 

                                                                                                                              Załącznik do ogłoszenia                                                                                                                                            

Zarządu Powiatu Białostockiego,

o przeznaczeniu do wydzierżawienia

części budynku znajdującego się

na dz. nr 164/21 w Supraślu.

 

WYKAZ WYPOSAŻENIA

  1. OBIEKT : PRALNIA

- pralnica elektryczna PCE-15.4

- pralnica czołowa elektryczna PCE-15.4

- pralka automatyczna Bosch 2 sztuki

- suszarka elektryczna bębnowa

-prasowalnia elektryczna ( magiel)

–  wirówka Elektrolux C240

 

  1. OBIEKT: STOŁÓWKA

- stoły  20 sztuk

- krzesła 136 sztuk

- klimatyzatory 5 sztuk

 

  1. OBIEKT: KUCHNIA

– piec konwektorowy 2 sztuki

–  piec gazowy

– szatkownica z zestawem tarcz

– szafa chłodnicza  2 sztuki

– komora chłodnicza

– wyciąg z wentylatorem

–  kocioł warzelny 2 sztuki

– zmywarka HOBART

– zmywarka wraz z wyposażeniem

– obieraczka do ziemniaków

– zamrażarka

– piekarnik elektryczny 1 sztuka

– klimatyzator  1 sztuka

– kuchenka mikrofalowa

– lodówka

– patelnia elektryczna 2 sztuki

– krajalnica do żywności, serów,

– maszynka do krojenia chleba

– maszynka do mięsa WILK S-1

– zmiękczacz automatyczny  ( zainstalowany w jednej ze zmywarek do zmiękczania wody)

– ekspres do kawy

– sterylizator wielofunkcyjny do jaj i noży

– taboret gazowy 2 sztuki

–  stoły ze stali nierdzewnej

– termos stalowy 20l z kranem

– termos UPC S400

– podgrzewacz elektryczny

– warnik do wody 10l

– pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej 10 cm

– pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej 15 cm

– wózek kelnerski 2 półkowy

– frytkownica podwójna

– waga kuchenna 5 kg

– prodiż

– zlew gastronomiczny ze stali nierdzewnej

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta

 

 


Załącznik:

załącznik1.pdf