Oddziały terenowe Stowarzyszeń na terenie Powiatu Białostockiego

Dodana: 22 lipiec 2016 10:44

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Adres stowarzyszenia

Adres www

1.

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym "Edukator"
w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej
Prezes - Anna Stefańczuk

Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Szkolna 1
16-020 Czarna Wieś Kościelna2.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Podlaski w Choroszczy

Przewodniczący - Napoleon Waszkiewicz

SPP ZOZ
Plac dr Z. Brodowicza 1
16-070 Choroszcz3.

-

-

-

4.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział Białostocki
w Kolonii Księżyno

Prezes - Wojciech Burzyński

Kolonia Księżyno 4
16-001 Kleosin

ptma-bialystok.astronomia.pl

5.

-

-

-

6.

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
"Jesteśmy Razem".

Prezes - Halina Sobolewska-Wildner

Księżyno
ul. Szkolna 5
16-001 Kleosin7.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Białystok

Prezes - Dariusz Wiszniewski

Złotoria 14
16-070 Choroszcz

www.bialystok-pzhgp.pl