Aktualności

 • Olimpiada Cyfrowa

  Miniaturka artykułu
  2017-11-03 11:16:41

  Do 16 listopada 2017 r. trwa rejestracja Uczestników i Uczestniczek do Olimpiady Cyfrowej. To konkurs interdyscyplinarny, organizowany przez Fundację Nowoczesna Polska, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

  Miniaturka artykułu
  2017-10-31 12:08:17

  Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 239 i 395) Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej

 • „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej”

  Miniaturka artykułu
  2017-10-31 10:52:35

  W Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej realizowany jest projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej” WND – RPPD.05.03.01-20-0117/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

 • BONY na SZKOLENIA

  Miniaturka artykułu
  2017-10-31 09:56:46

  W dniu 31 sierpnia 2017r. podpisało umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, na realizację Partnerskiego Programu Zintegrowanego „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Konkurs „Bezpieczny Powiat Białostocki” - rozstrzygnięty

  Miniaturka artykułu
  2017-10-31 09:51:56

  W dniu 27 października 2017 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zorganizowało konkurs pn. „Bezpieczny Powiat Białostocki” w Zespole Szkół i Przedszkolu w Tykocinie.

 • XLIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

  Miniaturka artykułu
  2017-10-30 13:42:38

  26 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 • Kolejny etap rozbudowy muzeum wirtualnego

  Miniaturka artykułu
  2017-10-30 10:01:27

  Fundacja Aktywizacja przy współpracy z Domem Kultury w Łapach rozpoczęła kolejny etap rozbudowy portalu poświęconego archiwalnym fotografiom.