Biblioteka Publiczna Gminy Zawady

Dodana: 29 czerwiec 2016 14:59

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady powstała 16 stycznia 1949 roku. Początkowo funkcjonowała jako punkt biblioteczny, następnie jako biblioteka gminna.

Biblioteka ma swą siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Zawadach, z oddzielnym wejściem z zewnątrz. Jest jedyną instytucją kultury na ternie gminy Zawady (od 2001 r. – kiedy to zlikwidowano gminny ośrodek kultury), która zatrudnia 2 osoby (w tym 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba na umowę zlecenia – 7 godzin w tygodniu).

budynek biblioteki

Z każdym rokiem Biblioteka poszerza ofertę świadczonych usług. Początkowo zaczęło się od:
- udostępniania księgozbioru;
- lekcji bibliotecznych;
- wieczorków literackich, pogadanek, itp.
Następnie rozpoczął się proces internetyzacji działań Biblioteki (od 2004 roku):
- akcja Ikonk@ - punkt dostępu do Internetu (3 stanowiska) – 2004 r.;
- utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Zawadach – kolejne 7 zestawów komputerowych i sprzętu biurowego (fax, xero,drukarki, skaner) – 2005 r.;
- powstanie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi – zwiększono wyposażenie o następne 10 komputerów (w tym 1 laptop), sprzęt do obsługi niepełnosprawnych i projektor multimedialny – 2008 r. 

konferencja w bibliotece

 

W tym samym czasie zadbano również o upowszechnianie  placówki w  środowisku poprzez realizację takich przedsięwzięć, jak np.:
- spotkania autorskie, skierowane głównie do dzieci i młodzieży,
- prowadzenie zajęć wokalno-instrumentalnych i utworzenie Młodzieżowej Grupy Folkowej „ZAWADY plus” (wrzesień 2007- czerwiec 2011),
- organizacja konkursów o różnorodnej tematyce i wystaw, m.in. fotograficznych,
- powstanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Zawadach (2010 r.),
- organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Zawady.

środek biblioteki

 

W ostatnim czasie, kiedy to Biblioteka „ulokowała” się w nowo wyremontowanych pomieszczeniach:
- zorganizowano zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu;
- utworzono Izbę Pamięci OSP w Zawadach – jednostki, która ściśle współpracuje z naszą instytucją;
- uruchomiono salę bilardową, w której młodzież może bezpłatnie spędzać popołudnia. 
Ważnym elementem w rozwoju informatyzacji Biblioteki jest wdrażanie programu bibliotecznego MAK+ (od stycznia 2011 roku) oraz utworzenie własnej strony internetowej (www.bpgzawady.pl) – marzec 2011. Czytelnicy mają łatwy dostęp do księgozbioru naszej Biblioteki. Mogą też korzystać z proponowanych imprez i innych form kulturalno-oświatowych.

środek biblioteki

 

Biblioteka realizowała szereg przedsięwzięć finansowanych ze środków pozabudżetowych, ponadto jej pracownicy byli autorami wielu projektów realizowanych przez inne instytucje i organizacje. Do ważniejszych działań jednostki należy zaliczyć:
- Akcja „Ikonk@” (2004 r.) 
- „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Zawadach” (2005 r.) 
- „Ocalić od zniszczenia" (2007 r.).
- „Dziedzictwo kulturowe Gminy Zawady” (2007 – 2008 r.);
- „Tradycja szansą mobilizacji zawodowej mieszkańców Gminy Zawady” (2008 – 2009 r.);
- „Klub zdrowego stylu życia”(2009 r.);
- "Wspomnienie o nich Nigdy nie zaginie"(2009 r.).
- „Inwestycje w kwalifikacje mieszkańców najlepszą formą podniesienia aktywności zawodowej” (2009 – 2010 r.);
- „Remont Biblioteki Publicznej Gminy Zawady” (2010 r.) 
- „e-Biblioteka – łatwy dostęp do informacji i zbiorów bibliotecznych” (styczeń – czerwiec 2011 r.) ;
- „Rozwój życia kulturalnego Gminy Zawady poprzez organizację imprez kulturalnych” (realizacja 2010 r. , rozliczenie 2011 r.).
Działalność Biblioteki jest doceniana w regionie, świadczą o tym następujące wyróżnienia:
- II Edycji Rankingu „Najaktywniejsza biblioteka w środowisku lokalnym powiatu białostockiego” – 2008 r., Dyplom Honorowy Nagrody Srebrnej Róży Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (dla Dyrektora Biblioteki)
Również czytelnicy naszej placówki mieli duże osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, w tym w szczególności Młodzieżowa Grupa Folkowa „ZAWADY plus”:
- II miejsce podczas II Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – młode głosy” – Waniewo 2008;
 - Wyróżnienie specjalne w XVI Regionalnym Konkursie Piosenki – Grajewo 2009.
- Wyróżnienia w XVI Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena 2009” w Juchnowcu Kościelnym
- Wyróżnienie w Konkursie „Na najaktywniejszego czytelnika powiatu białostockiego - 2011” w kategorii – dorosły

msza przy tablicy

 

Biblioteka parokrotnie współorganizowała szkolenia bibliotekarzy powiatu białostockiego oraz konkurs powiatowy skierowany do czytelników z w/w terenu.
Jednym z działań powierzonych Bibliotece przez Gminę jest opieka nad zabytkami i cmentarzami z okresu II wojny światowej. Dzięki staraniom pracowników naszej instytucji miejsca pamięci narodowej są sukcesywnie remontowane i odzyskują dawny blask. Pracownicy Biblioteki organizują również uroczystości patriotyczne w miejscach o znaczeniu historycznym dla naszej „małej ojczyzny”. Pracownicy biblioteki zajmują się również spisywaniem historii naszej gminy i regionu. Wielokrotnie artykuły dotyczące historii były zamieszczane w różnego rodzaju wydawnictwach, m.in. w „Głosie Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”. Na bieżąco - od 2005 r. prowadzona jest kronika biblioteki oraz albumy fotograficzne dokumentujące działalność naszej instytucji. Dzięki udziałowi w różnego rodzaju projektach mogły powstać również foldery, które są formą promocji naszej gminy, jak np.:
- „Moja mała ojczyzna – natura, kultura i ja”;
- „Dziedzictwo kulturowe Gminy Zawady”;
- „ Wspomnienie o nich nigdy nie zaginie”;
W ramach współpracy z OSP Zawady, pracownicy Biblioteki zajęli się odtworzeniem dziejów jednostki i tym samym powstała „Kronika OSP Zawady 1926 – 2008”. 
Zachęcamy do częstego korzystania z usług naszej instytucji. Aktualne informacje o naszej bibliotece każdy odnajdzie na stronie https://zawady.naszabiblioteka.com/