Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

Dodana: 29 czerwiec 2016 15:17


budynek biblioteki
środek biblioteki środek biblioteki

Garść historii

- powstanie biblioteki  publicznej w Łapach 16 stycznia 1949 roku,

- w 1955 r. zmiana nazwy na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łapach, przejęcie i nadzór nad  bibliotekami publicznymi  z pow. mazowieckiego i białostockiego,

- w 1975 roku kolejna reforma administracyjna i  zmiany w sieci bibliotek publicznych,

- w latach 1979 – 1990 łapska biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad 18 placówkami bibliotecznymi,

- od 1991 roku zgodnie ze statutem stała się Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy  i przestała być placówka rejonową. Obecnie sprawuje nadzór nad trzema filiami w: Daniłowie, Płonce Kościelnej i Uhowie.

Nasze zbiory

     Ze zbiorów, ze względu na ich zróżnicowany charakter, przeznaczenie, sposób bibliotecznego opracowania i udostępniania można wyodrębnić – księgozbiór podstawowy (bardzo bogaty, liczący ponad 130000 wol.), zbiory specjalne (dokumenty życia społecznego, audiobooki, płyty CD i DVD, dokumenty elektroniczne), czasopisma bieżące i oprawne.

Komputeryzacja i Internet  

      W latach 1994-1995 placówka została skomputeryzowana. Od 2008 roku ma własną stronę internetową: www.bibliotekalapy.pl z możliwością korzystania z katalogu on-line w programie MAKWWW. Obecnie posiadamy 28 komputerów z dostępem do Internetu, 6 iPadów Air  oraz sieć bezprzewodową Wi-Fi. Aktywnie prowadzimy konta na portalach społecznościowych..

Współpracujemy lokalnie i globalnie  

     Nasi partnerzy to:

- biblioteki różnego szczebla,

- przedszkola i szkoły na różnych poziomach kształcenia,

- instytucje użyteczności publicznej,

- lokalni przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje

Organizujemy i realizujemy

     Aby spełniać potrzeby użytkowników, dostarczać szerokiej oferty usług i reagować na zmieniające się uczestnictwo w kulturze, łapska biblioteka prowadzi różnorakie działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to m.in.:

- wystawy

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- lekcje i wycieczki  biblioteczne

- konkursy czytelnicze

- lekcje z przedsiębiorczości

- kursy komputerowe dla dorosłych

- wolontariat

- udział w różnych projektach

- ferie zimowe  

- wakacje w bibliotece

- Dyskusyjne Kluby Książki

- Młodzieżowy Klub Filmowy

- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta   

  dzieciom”

- Narodowe Czytanie

- Ogólnopolska Noc Bibliotek

- Tydzień z Internetem

- Pasowanie na Czytelnika

domino zrobione przez dzieci urodziny dziecka
warsztaty taneczne zdjęcie grupowe

Uniwersytet Trzeciego Wieku

     Coraz liczniejszą grupą czytelniczą są seniorzy, renciści i bezrobotni.  Dlatego też jednym z największych przedsięwzięć biblioteki było utworzenie w 2009 roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2011 roku uzyskał status stowarzyszenia i sukcesywnie się rozwija. Skupia ponad 100 studentów i aktywnie angażuje się w działania biblioteki.

Nagrody i wyróżnienia (m.in.)

- Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki – 1961 r.

- Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki – 1993 r.

- Wyróżnienie w konkursie „Mój Powiat” – 2002

- Nagroda za najaktywniejszą bibliotekę publiczną – 2004 r.

- Nagroda „Srebrnej Róży” – 2006 r.

- Wyróżnienie fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” – 2008 r.

wyróżnienie dla książnicy podlaskiej

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej placówki, u nas zawsze znajdziecie coś ciekawego dla siebie!