Biblioteka Publiczna w Surażu

Dodana: 29 czerwiec 2016 13:52

Biblioteka powstała na mocy Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Surażu dnia 24 września 1948 roku po  ustanowieniu  Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 r.

W skład sieci bibliotecznej w Surażu wchodziło ponadto7 punktów bibliotecznych, a od 1974 roku Filia w Rynkach. Przemiany społeczne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowały likwidację punktów bibliotecznych oraz filii. Obecnie biblioteka nie posiada agend.

budynek biblioteki

Przez wszystkie lata swojej działalności biblioteka borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi. Księgozbiór mieścił się zazwyczaj w prywatnych domach o małej powierzchni użytkowej.

W latach siedemdziesiątych nastąpiła przeprowadzka do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Bielską 4. Biblioteka otrzymała lokal o powierzchni 40m2
W 2006 r. - po remoncie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteka otrzymała dodatkowy lokal o pow. 35m2, w sumie prowadzi działalność na  75 m2.

spotkanie z gośćmi w bibliotece

Od kwietnia 1996 roku połączona  z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Surażu. W instytucji zatrudnione są 3 osoby ( dyrektor pełniący funkcję instruktora i bibliotekarza, pracownik techniczny, księgowa na ¼ etatu), które realizują zadania domu kultury 
 i biblioteki. Organizowane są festyny 
(Grodzisko, św. Antoniego, Zielone Świątki), zajęcia z dziećmi i młodzieżą, m.in. : andrzejki, powitanie wiosny, mikołajki, choinka z Mikołajem, zjazd na byle czym, Dzień Dziecka, Tydzień Bibliotek, Dzień Pluszowego Misia,  Cała Polska Czyta Dzieciom. Ponadto organizowane są : dyskoteki, warsztaty (wielkanocne, Bożego Narodzenia), odbywają się koncerty zespołów ( m.in. w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur, Podlaskich Spotkań), spotkania 
z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne, ekspozycje tematyczne,  konkursy, zajęcia kół zainteresowań,  promocja gminy poprzez wydawanie folderów i książek, uczestnictwo w targach turystycznych lub na imprezach innych gmin, prowadzona jest  również działalność gospodarcza.

Placówka ma bogatą ofertę działań bibliotecznych,  m.in. : udostępniania zbiory na miejscu i na zewnątrz, realizuje działalność informacyjno-bibliograficzną, oferuje  bezpłatny dostępie do Internetu, prowadzi akcję „książka na telefon” skierowaną do osób chorych i niepełnosprawnych, wspiera środowisko lokalne  poprzez drukowanie i skanowanie materiałów, organizuje spotkania autorskie (bibliotekę odwiedzili m.in. : Kalina Jerzykowska, Wanda Chotomska, Małgorzata Iwanowicz,  Maria Ewa Letki, Zofia Olek-Redlarska, 

dzieci przy komputerach w bibliotece

Strzałkowska, Izabella Klebańska, Eligiusz Dymowski, Barbara Gawryluk, Janusz Koronkiewicz, Izabela Sowa, Joanna Olech, Dorota Katende, Edward Redliński…). Prowadzone są również :  lekcje i wycieczki do biblioteki, kursy komputerowe dla dorosłych, kiermasze książek.

W roku 2004 biblioteka otrzymała 3 komputery - w ramach Fundacji Nowoczesna Polska IKONKA - z dostępem do Internetu dla czytelnika oraz 1 komputer w 2005 od sponsora - firmy prywatnej.

W roku 2010 biblioteka wzięła udział w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego programu pracownik biblioteki uczestniczył w cyklu szkoleń, w wyniku którego powstał Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2010-2013. Pozyskano również środki w formie dotacji na opłacenie Internetu dla bibliotek w ramach programu Orange.

Biblioteka uczestniczy w projektach jako partner bądź realizuje je samodzielnie. W 2010 r. pozyskano środki na opracowanie i druk monografii Dzieje parafii Suraż  z programu Leader w ramach PROW 2007-2013. Była partnerem w projekcie „Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - przeprowadzono 80 godzin zajęć dla dzieci z biblioterapii.

W lutym 2010 r. w bibliotece rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych i młodzieży. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynowany przez Instytut Książki.. Spotkania odbywają się w cyklu miesięcznym i dwumiesięcznym.

Sukcesy

¨      2004 - I wyróżnienie w rankingu na „Najaktywniejszą bibliotekę publiczną powiatu białostockiego” w kategorii bibliotek miejskich.

¨      2005 – dyrektor biblioteki nominowany do Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w sezonie 2004-2005

¨      2008 - II wyróżnienie w rankingu na „Najaktywniejszą bibliotekę publiczną powiatu białostockiego” w kategorii bibliotek miejskich.

¨      2008 - dyplom Kapituły Srebrnej Róży za promocję wiedzy o regionie oraz    upowszechnianie kultury i czytelnictwa

¨      2011 – nominacja do tytułu Bibliotekarz Roku 2010

Biblioteka cyklicznie bierze udział w konkursach powiatowych organizowanych przez Książnicę Podlaską – Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego. W wielu konkursach jej czytelnicy zdobywali nagrody, m. in. :

¨      2002 – „Mój Powiat” – I miejsce

¨      2003 – „Zareklamuj bibliotekę innym” – II i III miejsce

¨      2004 – „W krainie skrzata” – III miejsce

¨      2007 – „Wybieramy książkę na szóstkę” – II i III miejsce

¨      2008 – „Mistrz czytania w powiecie białostockim” –  2 wyróżnienia

¨      2009 – „ Książka i biblioteka w komiksie” – wyróżnienie

¨      2010 – „Marzenia czytelników” – 2 wyróżnienia

¨      2010 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – wyróżnienie

Biblioteka współpracuje z: Urzędem Miejskim, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Szkół, Przedszkolem Samorządowym, Towarzystwem Przyjaciół Suraża i Okolic, Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego, Uczniowskim Klubem Sportowym Znicz Suraż, Stowarzyszeniem N.A.R.E.W, Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi, Muzeum Wiktora Litwińczuka, Ochotniczą Strażą Pożarną.