Centrum Kultury i Rekreacji Biblioteka Publiczna w Supraślu

Dodana: 29 czerwiec 2016 14:20

Biblioteka Publiczna w Supraślu jest instytucją kultury wchodzącą w skład Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Działalnością swą obejmuje miasto i gminę Supraśl, na terenie której posiada dwie filie biblioteczne – w Ogrodniczkach i Sobolewie

budynek biblioteki

Istniejąca od ponad 60 lat Supraska Biblioteka Publiczna jest usytuowana w budynkach starych warsztatów Zespołu Szkół Sportowych. Naszym sąsiadem od strony szkoły jest Biblioteka Szkolna, a przez "uliczkę" – Przedszkole Samorządowe. Takie sąsiedztwo wymusza na nas podejmowanie działań promujących czytelnictwo w taki sposób, aby ich gros było skierowane  do uczniów podstawówki, gimnazjum oraz przedszkolaków.  Biblioteka jest placówką o charakterze uniwersalnym, gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy.  Każdy czytelnik znajdzie tu szeroki wybór literatury relaksacyjnej, powieści sensacyjnych, przygodowych, historycznych, fantastycznych, biograficznych, literatury faktu i lektur szkolnych. Biblioteka dysponuje również dość bogatymi, stale aktualizowanymi zbiorami w czytelni. Staramy się zaspokajać potrzeby użytkowników uczących się i dokształcających. Od drugiej połowy 2005 roku istnieje w bibliotece „punkt książki mówionej” stanowiący ofertę dla osób niewidomych, słabo widzących, dyslektyków i innych osób mających trudności z czytaniem. Biblioteka sprowadza książki zapisane na taśmach magnetofonowych, z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej – Wypożyczalni „Książki Mówionej” w Białymstoku. Powstała w 1970 roku Filia w Sobolewie mieści się w Zespole Szkół w Sobolewie. Oprócz wypożyczeń Biblioteka prowadzi również prace oświatowe. Są to między innymi lekcje biblioteczne, okolicznościowe wystawy, konkursy wiedzy o książce i bibliotece. Bierze też udział w festynach w ramach współpracy ze szkołą. Filia w Ogrodniczkach została utworzona we wrześniu 1949 roku. Biblioteka od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową w Ogrodniczkach. Wspólnie z nauczycielami organizuje wycieczki wprowadzające dla klas  „0” oraz lekcje biblioteczne i konkursy wiedzy o książce i bibliotece dla klas 1-3.

Trochę statystyki

Obecnie Biblioteka Publiczna w Supraślu wraz z filiami dysponuje  ok. 47 500 książek, prenumeruje 39 tytułów czasopism bieżących. W ciągu roku rejestruje przeciętnie  1100 czytelników, odwiedza  ją około 12000 osób, i ponad  1200 użytkowników czytelni internetowej. Wypożycza się rocznie około 20000 książek i czasopism. W Bibliotece są zatrudnione 3 osoby z wykształceniem wyższym bibliotekarskim (2 etaty w Supraślu i po ½ etatu w Ogrodniczkach  i Sobolewie).

Komputeryzacja

W Bibliotece Publicznej w Supraślu są 3 komputery z programu Ikonk@ (listopad 2003 r.) i 1 komputer do prac wewnętrznych. W pomieszczeniu naszej czytelni znajdują się także nieudostępniane naszym czytelnikom 4 komputery ZSS w Supraślu. Filie biblioteczne posiadają po jednym komputerze do prac wewnętrznych, a w  2010 roku otrzymały z Programu Rozwoju Bibliotek po jednym komputerze ze wszystkimi urządzeniami biurowymi. Internet w Bibliotekach od 2010 roku jest sponsorowany przez Fundację Orange. Biblioteka zapewnia powszechny  i bezpłatny dostęp do Internetu. Istnieje możliwość skorzystania na miejscu z usług xero i  drukarki.

Udział biblioteki w projektach, grantach, konkursach:

-Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnictwo”,
-Program Rozwoju Bibliotek -  jako biblioteka partnerska,
-Akademia Orange dla Bibliotek.
-Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" – - Młodzi menadżerowie kultury w bibliotekach,

prezentacja w bibliotece

Ważniejsze działania związane z promocją  biblioteki  i czytelnictwa w środowisku lokalnym

Działalność biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do udostępniania czytelnikom zbiorów  i udzielania informacji.

spotkanie z gościem w bibliotece

Biblioteka organizuje różnorodne imprezy popularyzujące czytelnictwo. Są to m.in. spotkania autorskie z pisarzami, prelekcje tematyczne, wystawy, zabawy
i konkursy dla dzieci i młodzieży. 
Biblioteki gościły m.in.: Wandę    Chotomską, Pawła Beręsewicza, Grzegorza Kasdepke, Izabelę Sowę, Beatą Ostrowicką, Dorotę Katende, Arkadiusza Niemirskiego, Zuzannę Celmer, Barbarą Gawryluk i wielu innych znanych i lubianych autorów.


Od kilku lat, w ramach majowego Tygodnia Bibliotek, organizujemy konkursy i akcje skierowane do różnych grup wiekowych, np.: cykl spotkań „Biblioteka od podszewki” (np. "walczyłyśmy" ze stereotypowym postrzeganiem zawodu bibliotekarza), akcja “uwolnij książkę” (punkt wymiany książek), nietypowe majowe piątki (do wypożyczonych książek dołączałyśmy „słodki akcent”), konkurs „Moja ulubiona książka”(w formie plastycznej /multimediaklnej/słownej), konkurs „Opowiedz mi bajkę”, itp. 
Wiele działań w Bibliotece jest prowadzonych we współpracy z Biblioteką Szkolną ZSS  w Supraślu. Wspólnie przygotowujemy wiele spotkań, np. w ramach  cyklu „Rozmowy z ciekawymi ludźmi” m.in: rozmowy o książce czeskiej ze studentką uczącą się w Pradze, rozmowy o tańcu w literaturze połączone z pokazem tańca towarzyskiego itp. Wspólnie przygotowałyśmy także „Konferencję nauczycieli bibliotekarzy z okazji Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek Szkolnych”. Inną konferencję przygotowałyśmy z Biblioteką Powiatową w 2007 roku - „Z historią bibliotek w przyszłość” - spotkanie bibliotekarzy zainspirowane działalnością baronowej Józefiny Zachert. 
Bardzo dbamy o to, aby w każdym roku zaproponować młodzieży szkolnej ciekawe spotkania  w ramach cyklu „Kogo warto znać na Białostocczyźnie”. W ramach edukacji regionalnej organizujemy także promocję tomików autorów lokalnych.


Poza tym Biblioteka wielokrotnie uczestniczyła w akcjach prowadzonych przez CKiR, np. w feriach zimowych ph. „Ferie z książką”, w finałach Woielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, itp.


Wielokrotnie Biblioteka organizowała różne wystawy, opiekowała się gablotami wystawowymi w Urzędzie Miejskim w Supraślu (wydawnictwa albumowe tematycznie związane z Podlasiem, przewodniki i mapy związane z Supraślem i gminą, karykatury Tomasza Brańskiego, itd.).


Obok standardowej pracy z czytelnikiem staramy  się  wprowadzać nowe działania, które sprawiają wszystkim dużo satysfakcji, np. zajęcia edukacyjne z psami z Fundacji Psi Uśmiech,  warsztaty rękodziała czy podchody z Molem Książkowym.

zajęcia w bibliotece

konkurs w bibliotece

Informacje o bibliotece zamieszczane są na łamach Biuletynu Samorządowego Gminy Supraśl i na stronie internetowejhttp://www.ckirsuprasl.com/

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin :  

bibliotekarki   Elżbieta Półkośnik, Urszula Szypluk, Beata Ohajm