Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym

Dodana: 29 czerwiec 2016 13:24

budynek biblioteki

Trochę historii …

·Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 1951 w Juchnowcu Dolnym. W tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia

·GBP mieści się na 1 piętrze w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

·W skład GBP wchodzi Filia Biblioteczna w Kleosinie, która zlokalizowana jest w budynku Zespołu Szkół w Kleosinie

·W instytucji są zatrudnione 4 bibliotekarki i stażystka (łącznie z filią)

·W 2001 roku nastąpiło połączenie biblioteki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu Kościelnym

·15 lutego 2007 r. na mocy Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wydzielono i utworzono samorządową instytucję kultury – Gminną Biblioteką Publiczną w Juchnowcu Kościelnym

·Od 2001 roku w bibliotece wprowadzono program biblioteczny MAK do opracowywania zbiorów biblioteki.

·W 2008 r. w ramach umowy z Urzędem Pracy w Białymstoku wyposażono stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej i zatrudniono Panią Urszulę Kowalczuk.

Co możemy zaoferować …

·Udostępnianie książek i czasopism, a także zbiorów multimedialnych

·Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej

·Bezpłatny dostęp do Internetu, a także do sieci Wi-Fi w bibliotece

·Współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych naszej społeczności

·Zamawianie książek przez telefon, e-maile

·Kserowanie, drukowanie i skanowanie materiałów potrzebnych do nauki

·Różnorakie działania mające na celu promocję literatury i kultury czytelniczej

 Co się u nas dzieje …

·Spotkanie autorskie

·Konkursy literackie i plastyczne

·Lekcje biblioteczne dotyczące różnych zagadnień

·Zajęcia dla dzieci i młodzieży

·„Tydzień Bibliotek” organizowany przez SBP

·MELPOMENA – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

·Czwartkowa Kawiarenka Twórczości – spotkania lokalnych twórców i artystów

·W okresie letnim, jak i zimowym organizujemy zajęcia dzieciom tj. mini konkursy, gry i zabawy, czytanie bajek itp.

·Dyskusyjny Klub Książkowy w FB w Kleosinie

·Młodzieżowy Klub Filmowy w FB w Kleosinie

·Realizowanie projektów ze środków pozabudżetowych

·Współpraca ze środowiskiem (Zespół Szkół, Ośrodek Kultury, Urząd Gminy itd.)

Sukcesy …

·GBP w Juchnowcu Kościelnym zajęła I miejsce w kategorii bibliotek gminnych w konkursie na „Najaktywniejszą bibliotekę w środowisku lokalnym powiatu białostockiego” za lata 2004-2008, a jej agenda w Kleosinie, także zajęła I miejsce w rankingu zorganizowanym za lata 2000-2004 w grupie filii bibliotecznych.

·Placówka została wyróżniona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku w konkursie na „Najciekawszy program Tygodnia Bibliotek-2008” pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”

·W roku bieżącym również otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie na „Bibliotekarza Roku Województwa Podlaskiego”.

·W 2009 roku Biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca na lata 2010-2013. Dzięki temu otrzymaliśmy sprzęt informatyczny oraz aparat cyfrowy, a bibliotekarze wzięli udział w cyklu praktycznych szkoleń dotyczących tworzenia panu rozwoju biblioteki, a także szkoleń specjalistycznych

·W 2010 roku wyróżniona przez Książnicę Podlaską oraz  Starostwo Powiatu Białostockiego  w  badaniach „Czytelnictwo bez granic terytorialnych”

·Pozyskaliśmy środki w formie dotacji na opłacenie dostępu do Internetu we wszystkich placówkach oraz na utworzenie własnej strony internetowej w ramach Programu Fundacji Orange dla bibliotek

środek biblioteki