Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem

Dodana: 29 czerwiec 2016 13:38

budynek biblioteki

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową. Biblioteka została powołana  w 1950 roku  przez władze  gminne,  po  ustanowieniu  Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Wielokrotnie zmieniała lokalizacjaW 1999 r. jej siedziba została przeniesiona do pomieszczeń o powierzchni 66 m² przy Zespole Szkół w Poświętnem o powierzchni i mieści się tutaj do dnia dzisiejszego.

W chwili obecnej Biblioteka jest samodzielną samorządową instytucją kultury. Zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem korzystają czytelnicy z różnych środowisk, dlatego placówka gromadzi książki o różnej tematyce i z różnych dziedzin wiedzy.

Od 2003 r. zakupione i otrzymane w darze zbiory rejestrowane były w programie komputerowym MAK. W 2010 r. Biblioteka zakupiła System Biblioteczny MAK+, w którym obecnie kataloguje zbiory.

W  2004 r. GBP została objęta programem "Ikonk@", realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W lokalu biblioteki utworzona została czytelnia internetowa, będąca punktem powszechnego dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy
 i służąca  przede wszystkim jako źródło informacji.

W Bibliotece organizowane są wystawy i gazetki dotyczące najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce i na świecie oraz upamiętniające rocznice narodzin i śmierci pisarzy.

Placówka uczestniczy również  w organizowaniu imprez kulturalnych popularyzujących literaturę, historię i tradycje regionu, organizowane są spotkania autorskie,  prowadzona działalność wydawniczą: wydano książeczkę dla dzieci „Dębowe opowieści” F. Kobryńczuka. GBP była także współwydawcą książki o historii regionu „Poświętne wczoraj
 i dziś: zarys dziejów parafii i gminy do końca XX wieku” Piotra Sobieszczaka.   Do działalności biblioteki należy również promocja czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Poświętnego 
i okolic. 

Od  2009 roku Biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek oraz uczestniczy w programie Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki”  i prowadzi DKK, w ramach którego klubowicze korzystają ze spotkań autorskich, m.in. z : Marcinem Pałaszem, Barbarą Kosmowską, Elizą Piotrowską, Dorotą Katende, Arkadiuszem Niemirskim, Roksaną Jędrzejewską - Wróbel, Manulą Kalicką, Agnieszką Fronczak i inni.

Biblioteka kładzie duży nacisk na pracę z  najmłodszym czytelnikiem organizując wiele imprez. Dużym powodzeniem cieszą się konkursy, zgaduj – zgadule, czytanie bajek. Podczas wakacji organizowane są zajęcia dla dzieci, spędzających czas wolny w swojej miejscowości. Odbywają się one pod hasłem „Wakacje w bibliotece”. Uczestnicy biorą udział  w zajęciach plastycznych, zgadywankach literackich, zajęciach muzycznych, fotograficznych, sportowych  i  nauce pływania. Biblioteka uczestniczy również w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Od 2010 r. Biblioteka bierze udział w projekcie Biblioteczne zajęcia dla dzieci
 i rodziców” 
prowadzonym przez Fundację im. Jana Amosa Komeńskiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach tego projektu stworzono  w bibliotece „Kącik Malucha” dla najmłodszych czytelników.

Biblioteka  korzysta również ze środków pozabudżetowych podejmując działania na rzecz środowiska lokalnego:

·        W 2009 roku pozyskała środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) – Program Integracji Społecznej na projekt „Wakacje z biblioteką”, który zapewniał dzieciom wiejskim ciekawe i efektywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji.

·        W 2010 roku otrzymała  grant na realizację projektu „Jesteśmy razem” ze środków PPWOW, w ramach którego zorganizowała zajęcia wakacyjne związane tematycznie z  historią 
i tradycją regionu, zajęcia sportowe, kulturalne, muzyczne i rekreacyjne.

·        W 2010  roku złożyła wniosek o dotację w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi i pozyskała środki na realizację projektu "Nasze dziedzictwo kulturowe" - wakacyjne zajęcia edukacyjno- warsztatowe dla młodzieży z gminy Poświętne.

·        W 2011 r. pozyskała grant na realizację projektu  „Twoje strony - Mocne strony”, do którego zostało zakwalifikowanych 15 bibliotek z całego kraju. Organizatorami projektu były: Projekt Społeczny 2012, zespół trenerów z Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego celem była promocja regionu.

Biblioteka współpracuje z biblioteką szkolną oraz instytucjami działającymi na terenie gminy: Zespołem Szkół w Poświętnem, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Poświętnem i Pietkowie, UKS ORKAN w Poświętnem oraz z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego.

środek biblioteki

2004 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jako jedyna biblioteka gminna zdobyła I nagrodę w rankingu ogłoszonym przez Dyrektora Książnicy Podlaskiej Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego pod patronatem Starosty Białostockiego na„Najaktywniejszą bibliotekę publiczną w środowisku lokalnym powiatu białostockiego”.

W 2009 r. pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem zostali uhonorowani dyplomem  „Srebrnej Róży" za upowszechnianie książki i czytelnictwa we wszystkich grupach wiekowych  oraz promocję biblioteki w środowisku lokalnym.

W 2010 r. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem Wiesława Kruszewska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Bibliotekarz Roku Województwa Podlaskiego” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Podlaski.

Wszelkie informacje na temat historii biblioteki, jej struktury, zbiorach, godzinach otwarcia, aktualnościach dotyczących działalności można uzyskać odwiedzając stronę  internetową Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem http://gbpposwietne.vipserv.org.