Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej

Dodana: 29 czerwiec 2016 14:08

Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej powstała w roku 1956. Na terenie gminy funkcjonuje również Filia Biblioteczna w Turośni Dolnej. W 1998 roku Gminna Biblioteka Publiczna została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

W Bibliotece Gminnej zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast w Filii Bibliotecznej 1 osoba na umowę – zlecenie. Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej mieści się w zabytkowym Dworku Myśliwskim 
z XVIII wieku.

budynek biblioteki

dzieci przed wejściem do biblioteki

W roku 2009 Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej przystąpiła wraz z Filią do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. Dzięki temu biblioteki publiczne otrzymały bezpłatnie sprzęt komputerowy oraz urządzenia wielofunkcyjne. Uczestniczyliśmy także w szkoleniach 
z planowania pracy biblioteki, informatycznych i specjalistycznych. Udział w Programie Fundacja Orange dla bibliotek zapewnił nam środki na opłacenie dostępu do Internetu.środek biblioteki

Biblioteka organizuje szereg imprez bibliotecznych, m.in. :
-spotkania autorskie: z Joanną Papuzińską, Ewą Chotomską, Wiolettą Piasecką, Małgorzatą Iwanowicz, Franciszkiem Kobryńczukiem, Zofią Olek- Redlarską, Martą Fox, Agnieszką Frączek, Izabellą Klebańską, Joanną Olech, Dorotą Katende, Elizą Piotrowską, Grzegorzem Kasdepke, Marcinem Pałaszem, Barbarą Meder 
-konkursy plastyczne i literackie
-wycieczki do biblioteki oraz lekcje biblioteczne.
- głośne czytanie książek ( obecnie trwa w bibliotece gminnej akcja: „ Cała Polska Czyta Dzieciom” skierowane do  przedszkolaków)
-zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz letnich wakacji: ( konkursy, gry
i zabawy ruchowe, czytanie książek, gry planszowe, zabawa w teatr, kalambury i inne)
-imprezy organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek,
-wystawki związane z rocznicami urodzin i śmierci pisarzy, a także upamiętniające ważne wydarzenia w krajuśrodek biblioteki

Osiągnięcia :

-2008 r.- Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego  wyróżniła kierownika  biblioteki  tytułem 
„ niestrudzonego propagatora czytelnictwa w powiecie białostockim” 
-2008 r.-   placówka  otrzymała od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału w Białymstoku dyplom uznania za interesujący program Tygodnia Bibliotek pod hasłem: „ Biblioteka miejscem spotkań” 
- 2011 r-  kierownik biblioteki zdobył wyróżnienie specjalne od Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek: „ Biblioteka – miejsce aktywne”
-2011 r.- reprezentant  biblioteki zdobył I miejsce w konkursie powiatowym „Marzenia czytelników” w kategorii dorośli

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej współpracuje z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego, a także z wieloma instytucjami w gminie. Swą działalność promuje w czasopiśmie informacyjno – metodycznym : „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”.