Gminna Biblioteka w Michałowie

Dodana: 29 czerwiec 2016 13:35

Gminną Bibliotekę Publiczną powołano  w 1948 roku zgodnie z postanowieniem dekretu o bibliotekach. Jej księgozbiór był bardzo skromny, liczył zaledwie 325 woluminów. Biblioteka (od 2006r. bez określenia Publiczna w nazwie ) jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Gminy, posiada statut instytucji kultury uchwalony przez Radę Miejską w Michałowie (Michałowo od 9 stycznia 2009 jest miastem) z dnia 15 czerwca 2010 roku. Biblioteka wpisana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez Organizatora pod pozycją nr 1. 

            W skład biblioteki wchodzą: Oddział dla dzieci i dwie Filie biblioteczne: w Bondarach i Szymkach. W instytucji pracuje 5 bibliotekarzy (łącznie z filiami). Do 2008 roku mieliśmy 6 punktów bibliotecznych (w tej chwili są już zlikwidowane).

            Obecnie Biblioteka (po dwóch przeprowadzkach) mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminy i zajmuje lokal o powierzchni 207 m². Stan księgozbioru na koniec 2010 roku (we wszystkich placówkach) wynosił 44130 woluminów. W ciągu ubiegłego roku wpłynęło 490 egzemplarzy książek, ze zbiorów korzystało łącznie 742 czytelników.

            Biblioteka w 2004 roku w ramach programu IKONKA otrzymała 3 komputery 
z dostępem do Internetu dla czytelników. W tymże roku, została też wyróżnienia w rankingu na najaktywniejszą bibliotekę publiczną Powiatu Białostockiego w kategorii bibliotek gminnych.

            W 2008 roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia powstania biblioteki z udziałem władz, Książnicy Podlaskiej, Starostwa Powiatowego i gminy.

            W roku 2009 Biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. W ramach tego programu nasze filie zyskały  2 zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny. Uczestniczyliśmy też w wielu szkoleniach specjalistycznych.

            Biblioteka prowadzi zarówno działalność podstawową, jak i  kulturalno-oświatową tj.:

- udostępnienie książek i czasopism;

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

- bezpłatny dostęp do Internetu;

- współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb   oświatowych i kulturalnych naszej społeczności;

- kserowanie i drukowanie materiałów potrzebnych do nauki;

- różnorodne działania mające na celu promocję literatury i kultury czytelniczej.

Staramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze i informacyjne naszego środowiska, tworząc przyjazną i miłą atmosferę dla użytkowników.

W celu większego zainteresowania książką organizowane są:

- wycieczki wprowadzające dla poszczególnych grup przedszkolaków połączone z czytaniem bajek,

konkursami i zagadkami;

- lekcje biblioteczne dotyczące różnych rocznic i zagadnień;

- konkursy literackie i plastyczne;

- w Oddziale dla dzieci i w filiach co roku aktywni czytelnicy otrzymują nagrody, a ich

rozdanie połączone jest z dyskoteką i poczęstunkiem.

Jednym ze sposobów promocji biblioteki są spotkania autorskie w ramach, których gościliśmy autorów znanych i lubianych książek, jak : Joannę Papuzińską, Ewę Chotomską, Pawła Beręsowicza, Grzegorza Kasdepke, Jana Sienkiewicza, Zofię Olek-Redlarską, Włodzimierza Wowczuka, Jana Leończuka, Dorotę Katende.

Biblioteka współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami istniejącymi głównie z : Ośrodkiem Kultury, szkołami: podstawową, gimnazjum i średnią, przedszkolem, urzędem miasta, Towarzystwem Ziemi Michałowskiej, Kołem Emerytów i Rencistów, Związkiem Sybiraków.Biblioteka aktywnie uczestniczyła wraz z Ośrodkiem Kultury we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie gminy. Organizowaliśmy loterię fantową, kiermasz książek, pomagaliśmy przy organizacji i prowadzeniu imprez.

            Gminna Biblioteka Publiczna współuczestniczyła poprzez gromadzenie materiałów (fotografii, wspomnień, folderów, ulotek) w powstaniu publikacji o regionie Monografii Gminy MichałowoPrzewodnika turystycznegoLegend gminy Michałowo.

W roku 2010 Biblioteka napisała projekt „Michałowo w starej fotografii”, dzięki któremu udało się pozyskać unijne fundusze na wydanie albumu o Michałowie w wys. 14900.

18 maja 2011r. Biblioteka w Michałowie gościła, w ramach wymiany doświadczeń bibliotekarzy z trzech powiatów: suwalskiego, łomżyńskiego i białostockiego.

            Mamy w planie utworzenie strony internetowej i wykorzystanie już zakupionego programu bibliotecznego Libra do opracowywania zbiorów, które to plany ze względu na przeprowadzki (w 2010 roku przeprowadzaliśmy się dwa razy) do tej pory nie mogły być zrealizowane.

            Ważniejsze informacje oraz aktualności z życia biblioteki są umieszczane  w lokalnym czasopiśmie „Gazeta Michałowa”.

wejście do biblioteki środek biblioteki
środek biblioteki środek biblioteki