Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

Dodana: 29 czerwiec 2016 12:28

budynek biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej, powstała w 1949 roku. Jest samodzielną instytucją kultury, złożoną z Biblioteki dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Filii Bibliotecznej w Czarnej Wsi Kościelnej. MBP w Czarnej Białostockiej mieści się w budynku gminnymi zajmuje lokal o powierzchni 240 m2, na dwóch kondygnacjach. Filia działa w budynku Wiejskiego Domu Kultury. We wszystkich agendach bibliotecznych zatrudnionych jest  6 pracowników (3 bibliotekarzy, informatyk, główny księgowy i sprzątaczka).

Biblioteka prowadzi działalność podstawową oraz szeroko rozumianą oświatowo-kulturalną.

Biblioteka  w 2004 w I edycji rankingu bibliotek powiatu białostockiego  w kategorii placówek miejsko - gminnych otrzymała I miejsce  w konkursie „Najaktywniejszych bibliotek w środowisku lokalnym”.

W okresie przerwy zimowej organizujemy codzienne „Ferie w Bibliotece”. W trakcie trwania zajęć odbywają się gry, zabawy, minikonkursy, karaoke. Zapraszamy teatr z przedstawicielami dziecięcymi. Cykliczną imprezą jest „Tydzień Bibliotek”. W tym czasie przygotowujemy konkurs wiedzy lub plastyczny, zapraszamy na spotkania autorskie, popularyzujemy książkę i czytelnictwo wśród mieszkańców gminy. Dwa letnie miesiące to „Wakacje z książką”. Organizujemy czas wolny dzieciom poprzez zabawy w Oddziale.

Od kilku lat Biblioteka współpracuje z przedszkolem „Kraina Marzeń”. Wszystkie grupy sześciolatków przychodzą raz w miesiącu na zajęcia czytelnicze, podczas których realizowana jest tematyka przedszkolna, a wykorzystywane są materiały zgromadzone
 w Bibliotece, ze szczególnym uwzględnieniem książek i czasopism.

Zapraszamy uczniów wszystkich szkół działających na terenie gminy na lekcje biblioteczne.

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. W Małej Galerii przygotowywane są wystawy plastyczne, fotograficzne i literackie, m.in. wystawa karykatur Tomasza Brańskiego, grafik Daniela Milenkiewicza, fotograficzno-literacka Czesława Wysockiego - ph.: „Fotografia jest poezją”. Współorganizujemy spotkania bibliotekarzy powiatu białostockiego. W 2009 roku Biblioteka obchodziła 60-lecie działalności. 
W 2010 roku realizowaliśmy projekt „Żywa pamięć Sybiru”, w wyniku którego powstała Izba Pamięci. Odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prezentującej działalność Terenowego Koła nr 13 Związku Sybiraków. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana i udostępnia katalog online. Posiadamy własną stronę internetową oraz promujemy się w lokalnym czasopiśmie „Rozmaitości” oraz  periodyku zawodowym  „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego”.

środek biblioteki