Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Dodana: 29 czerwiec 2016 14:30

Historia: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie powstała w 1949 r. Szybko wpisała się w krajobraz powojennego Wasilkowa i pozyskała grono wiernych czytelników. Wszyscy wiemy, jak trudno było w owych czasach o książkę.

 Już w latach pięćdziesiątych biblioteka prowadziła szeroką działalność, organizowała m. in.: odczyty, wystawy malarskie, konkursy, loterie i oczywiście propagowała czytelnictwo.

stare (czarno-białe) zdjęcia budynku biblioteki

Wejście do Miejskiej Biblioteki Powszechnej w Wasilkowie, przy ul. Białostockiej, lata 50.Loteria fantowa w Wasilkowie podczas w 1958

Loteria fantowa w Wasilkowie podczas „Dni Oświaty Książki i Prasy”, 1958r; na zdj. w środku  p. Stanisława Pankiewicz, kierowniczka biblioteki w latach 1954-1966.


Współczesność:
Terenem działania biblioteki jest obszar gminy Wasilków. Na początku lat 70 XX wieku bibliotekę zlokalizowano przy ul. Białostockiej 19 (dzięki ogromnym staraniom p. Barbary Sobolewskiej – ówczesnego  dyrektora biblioteki ), gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Biblioteka posiada filię w Studziankach działającą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Podleśnej 3.


Cele biblioteki:
-rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy
-upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury


Zakres działania biblioteki:
-gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek oraz czasopism (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu)
-udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu
-informowanie o zawartości zbiorów
-popularyzacja książki i czytelnictwa


Współpracujemy z:
-Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego oraz Biblioteką Powiatu Białostockiego
-Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury w Wasilkowie
-Szkołą Podstawową im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
-Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Seminarium metodyczne dla bibliotekarzy

Seminarium metodyczne dla bibliotekarzy 2011 r.

Spotkanie autorskie z Elżbietą Janikowską

Spotkanie autorskie z Elżbietą Janikowską – Filia Biblioteczna w Studziankach   Szkoła Filialna w Sochoniach – 2011 r.


 Organizujemy:
-spotkania autorskie
-lekcje biblioteczne
-konkursy literackie 
-Otwarty Konkurs Poetycki „Majowej Konwalii” im. Ks. Ryszarda Kotkowicza
-Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece w Wasilkowie
-Lato w bibliotece oraz Ferie w Bibliotece – zajęcia dla dzieci

Zajęcia Dyskusyjnego Klubu Książki

Zajęcia Dyskusyjnego Klubu Książki  Lato w bibliotece 2011

Otwarty Konkurs Poetycki

VII Otwarty Konkurs Poetycki „Majowej Konwalii”
im. Ks. Ryszarda Kotkowiczawręczenie nagród  Projekty realizowane w bibliotece:
-Równać Szanse 2011
-Fotodźwiękownia – Młodzi Menadżerowie Kultury w Bibliotekach
-Infrastruktura Bibliotek
-Mali Badacze
-Aktywna Biblioteka
Finał projektu „Fotodźwiękownia”

Finał projektu „Fotodźwiękownia”  Mali Badacze” w bibliotece

„Mali Badacze” w bibliotece


Osiągnięcia:
-2004 r. – I miejsce w rankingu na najaktywniejszą bibliotekę publiczną Powiatu Białostockiego w kategorii bibliotek miejskich
-2011 r. –  Dyplom Honorowy Nagrody Srebrnej Róży Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
-2011 r. -  Nagroda w Konkursie Na Najaktywniejszego Czytelnika Powiatu Białostockiego w kategorii - przedszkolak