Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie

Dodana: 29 czerwiec 2016 14:55

Biblioteka Publiczna w Zabłudowie przechodziła różne koleje losu. Po wojnie pierwszą bibliotekarką była Ryta Stankiewicz. W 1970 roku Pani Stankiewicz przekazała Miejską Bibliotekę Publiczną Annie Roguckiej.budynek biblioteki

Do 6 stycznia 1971 roku biblioteka mieściła się w budynku Miejskiej Rady Narodowej w Zabłudowie przy ul. Białostockiej. Tragicznej nocy z 5 na 6 stycznia wraz z budynkiem Miejskiej Rady Narodowej doszczętnie spłonęło wyposażenie i księgozbiór biblioteki. 
Życzliwi czytelnicy ofiarowali bibliotece w darze swoje cenne egzemplarze. Stopniowo pozycja po pozycji gromadzono księgozbiór. Najczęściej były to nowe książki kupowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Białymstoku. 
Przez okres 2 lat biblioteka mieściła się w malutkim pokoiku w Szkole Podstawowej. Następnie wynajmowany był pokoik o powierzchni 15 m2 w budynku prywatnym przy ul. Białostockiej 10. Po 4 latach uzyskane zostało pomieszczenie bardzo małe o powierzchni 15 m2 w tzw. Agronomówce. Dla uczniów korzystających z księgozbioru podręcznego bibliotekarka odstępowała swoje biurko – jedyne miejsce do pisania.  
Były to ciężkie czasy - aż do listopada 1985 r. Trudny los biblioteki odmienił sprawujący wówczas urząd Naczelnik - Kazimierz Wasilewski, który przekazał dodatkowe dwa pomieszczenia na cele biblioteczne. W bibliotece nazywany był „Kazimierzem Odnowicielem”. Urządzono wtedy czytelnię z prawdziwego zdarzenia z 16 miejscami do korzystania.
 Obecnie na terenie Gminy Zabłudów funkcjonują 3 biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie i 2 filie biblioteczne: w Rafałówce i Rybołach, oraz punkt biblioteczny w Krynickich (w domu kultury). Łączny księgozbiór w 3 bibliotekach wynosi 44759 wol. Biblioteki dysponują trzema zestawami komputerowymi, oferując swym użytkownikom bezpłatne korzystanie z Internetu. Obecnie dyrektorem biblioteki jest Janina Turecka.

Biblioteki służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb naszego środowiska i społeczeństwa, gromadzą, opracowują i przechowują materiały dotyczące środowiska i regionu. Realizując zadania statutowe z zakresu upowszechniania kultury i promocji czytelnictwa, biblioteki prowadzą urozmaicone formy pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym. Dbamy, aby nasza lokalna społeczność miała doskonały dostęp do najnowszych zbiorów, materiałów, informacji. Staramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze oraz informacyjne naszego środowiska równocześnie tworząc przy tym przyjazną atmosferę, zachęcającą użytkowników do korzystania.


Propagujemy oraz promujemy czytelnictwo, staramy się zachęcać do korzystania z naszych zbiorów wszystkich mieszkańców, promujemy książki oraz lokalnych pisarzy. Nie zapominając o dzieciach, staramy się, aby od najmłodszych lat miały one kontakt z biblioteką i książką. Organizujemy lekcje biblioteczne oraz aranżujemy spotkania, podczas których oswajamy oraz zaznajamiamy uczniów z zasadami korzystania z biblioteki. Organizujemy również zabawy i różnorodne zajęcia, aby w sposób pożyteczny młodzież mogła spędzić czas wolny z książką. Bierzemy czynny udziału w życiu naszego miasteczka oraz mieszkańców.

dzieci z dyplomami w środku biblioteki

środek biblioteki

Dbając o jakość obsługi czytelników, personel bibliotek stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i seminariach.