Miejsko – Gminne Centrum Kultury . Biblioteka Publiczna w Choroszczy

Dodana: 29 czerwiec 2016 12:24

budynek biblioteki

Biblioteka Publiczna w Choroszczy powstała w 1949 r. Statutowo połączona  z  Gminnym Centrum Kultury. W 2009 roku obchodziła jubileusz 60-lecia. 
W skład Biblioteki wchodzą dwie Filie Biblioteczne: w Barszczewie i w Klepaczach. W instytucji zatrudnionych jest 4. bibliotekarzy (łącznie z filiami). Wszystkie placówki biblioteczne zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesne meble. Biblioteka dla dzieci jest ładna i kolorowa. 

 W roku 2001 do biblioteki został zakupiony pierwszy komputer oraz program biblioteczny MAK. Od tego czasu wprowadzany jest księgozbiór starszy oraz z bieżących zakupów. Obecnie została zainstalowana najnowsza wersja MAK +. W roku 2004 biblioteka otrzymała 3 komputery w ramach Fundacji Nowoczesna Polska IKONKA, z dostępem do Internetu dla czytelnika.

W roku 2010 Biblioteka Publiczna w Choroszczy wraz z filiami wzięła udział w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego programu Biblioteka otrzymała po 2 zestawy komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnym do Filii Bibliotecznych w : Barszczewie i Klepaczach, natomiast do Biblioteki w Choroszczy został przekazany: laptop, projektor wraz z ekranem oraz urządzenie wielofunkcyjne. W ramach tego programu pracownicy bibliotek uczestniczyli w cyklu szkoleń, w wyniku którego powstał Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2010-2013 oraz szkoleń informatycznych i specjalistycznych: „ Miejsce dla młodych”, „Informacje lokalne” oraz „Miejsce bez barier”. Pozyskaliśmy również środki w formie dotacji na opłacenie Internetu we wszystkich placówkach w ramach programu Orange dla bibliotek.

Biblioteka uczestniczy w projektach  jako partner, bądź realizuje je samodzielnie. 
W roku 2010 otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na przeprowadzenie warsztatów „Ekologiczna Wiklina”. Jednym ze sposobów promocji biblioteki są spotkania autorskie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. W ramach tych spotkań gościliśmy  znanych autorów książek, takich jak: Joannę Papuzińską, Beatę Ostrowicką, Martę Fox, Pawła Beręsewicza, Izabelę Sowę, Tomasza Trojanowskiego, Grzegorz Kasdepke, Krzysztofa Kamińskiego, Barbarę Gawryluk, Izabelę Klebańską, Wiolettę Piasecką, Jana Sienkiewicza, Zofię Olek-Redlarską, Joannę Olech, Elżbietę Michalską, Katarzynę Zdanowicz, Antoniego Hukałowicza, Janusza Koronkiewicza, Jana Leończuka.

W maju 2009 roku w naszej bibliotece rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki. Jest to projekt powstały z inicjatywy Instytutu Książki i British Council. Do klubu należy  18 osób. Klubowicze mieli okazję spotkać się z  : Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, , Leszka Mazana, znanego dziennikarza i publicystę z Krakowa, Janusza Koronkiewicza, autora książki „Pogaduszki przy piecu”, Zuzannę Celmer, Barbarę Kosmowską oraz Wiesława Szymańskiego.

Raz w tygodniu odbywają są zajęcia biblioteczne dla dzieci. Są to różne formy zajęć : plastyczne, recytatorskie, literackie, w formie zabawy i inne. Celem organizowania tych zajęć jest zachęcenie  dzieci do korzystania z biblioteki, rozbudzenie ich wyobraźni, zainteresowanie treścią przeczytanych książek oraz dobra zabawa.

Biblioteka Publiczna w Choroszczy współpracuje z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego. Działania i praca Biblioteki zostały nagrodzone, otrzymała w 2009 roku
 (w drugiej edycji rankingu bibliotek ) I miejsce w kategorii bibliotek miejsko-gminnych na najaktywniejszą bibliotekę w środowisku lokalnym powiatu białostockiego organizowanym przez Książnicę Podlaską – Bibliotekę Powiatu Białostockiego im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku.

środek biblioteki

Szeroki zakres działań naszej placówki i różnorodność form pracy z czytelnikiem sprawiła, że Biblioteka współtworzy oraz skupia życie kulturalne Choroszczy i jest miejscem ważnym dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy.